L’Ajuntament ratifica que no hi ha irregularitats en el pagament de l’aportació municipal a l’EMD de Bellaterra

El Tribunal de Comptes conclou en la inexistència de responsabilitats comptables de l’Ajuntament. No es pronunciarà i demana l’arxivament de la denúncia de l’EMD de Bellaterra contra l’Ajuntament.

L’Instructor del Tribunal de Comptes s’ha pronunciat respecte a la denúncia presentada per l’EMD de Bellaterra contra l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Conclou que estem davant de la inexistència d’un supòsit que constitueixi responsabilitat comptable i que no procedeix cap pronunciament per presumptes responsabilitats de l’Ajuntament.

En el mateix expedient, el Ministeri Fiscal també ha demanat l’arxivament de les actuacions en entendre que no hi ha cap fet a enjudiciar davant el Tribunal de Comptes.

La regidora delegada de relacions institucionals amb l’EMD de Bellaterra, Laura Benseny, celebra la decisió de la instrucció del Tribunal de Comptes, que nega que existeixin responsabilitats comptables en l’actuació municipal i insta al govern de l’EMD de Bellaterra al treball conjunt, al diàleg lleial i a la cooperació entre administracions, que evitaran despesa pública innecessària en defensa judicial.

Igualment demana a l’EMD de Bellaterra respecte per a les persones que presten els seus serveis professionals a l’Administració Pública i que s’abstingui de formular imputacions sense fonament que malmeten la seva imatge pública.

L’històric dels fets

El procés ara resolt pel Tribunal de Comptes, s’inicia el mes de gener quan l’EMD de Bellaterra formula una denúncia contra determinades persones responsables polítics i treballadores de l’Ajuntament per presumptes irregularitats comptables en perjudici de l’EMD.

En la denúncia, l’EMD de Bellaterra afirma que l’Ajuntament s’ha apropiat indegudament de fons de l’entitat, la qual cosa li impedeix prestar correctament els serveis que li són propis. Concretament, aquestes irregularitats serien, segon la denúncia, la duplicitat en la deducció de l’aportació que fa l’Ajuntament anualment dels imports corresponents al cànon abonat a l’EMD per Repsol corresponents als exercicis de 2010 i 2011 que ascendiria, respectivament, a 44.868,58 i 86.164,04 euros.

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès negà qualsevol tipus d’irregularitat en els pagaments a favor de l’EMD de Bellaterra, acredità que no s’havia produït cap duplicitat en la deducció d’aquests imports i que, contràriament, era l’EMD de Bellaterra qui havia de retornar imports a l’Ajuntament per duplicitat en el cobrament, qüestió aquesta que s’està discutint davant els tribunals de justícia.

Comparteix: