Ja es poden demanar les prestacions d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Les peticions es poden presentar fins al 16 d’agost. A Cerdanyola del Vallès el tràmit es pot fer presencialment a l’Oficina d’Afers Socials i Famílies, al carrer de Sant Antoni, 36. Per internet, al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

La “Prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrències d’atenció social a les persones amb discapacitat” són ajuts econòmics convocats anualment pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. L’objectiu d’aquesta prestació és contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a promoure l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Contempla diferents conceptes (prestacions per a la mobilitat i transport,  per a l’autonomia personal i la comunicació, i productes de suport per a persones amb discapacitat física, intel·lectual o derivada de salut mental).  Inclouen ajudes a l’accessibilitat per adquirir determinats productes de suport que s’instal·len sense grans actuacions a la llar. En tot cas, no contemplen cap concepte d’obres a l’habitatge ni als espais comuns dels edificis d’ús residencial.

Comparteix: