ERC porta al ple tres mocions relatives als refugiats, casals d’estiu i la carretera BV1414

ERC Cerdanyola porta al ple municipal del proper 28 de juny tres mocions relatives als acords de l’any 2015 sobre l’acolliment de refugiats a l’Estat, a l’efectiu compliment de l’oferta publicada per promocionar els Casals d’Estiu del PEM Guiera i a la carretera BV1414, al seu pas per Bellaterra.

  1. parc_esportiu_guieraMoció per exigir a l’Estat l’efectiu compliment dels acords amb la UE del maig de 2015, referents a l’acollida de refugiats. Segons aquests acords, l’Estat es comprometia a acollir 17.337 persones refugiades. Malgrat aquest acord, la inacció en aquest camp ha estat la tònica dominant durant tots els anys de governs del PP liderats per Mariano Rajoy. Coincidint amb el Dia Mundial del Refugiat, que es va celebrar el passat dia 20 de juny, els Ajuntaments catalans s’ofereixen al Govern Central per col·laborar en el procés d’acollida de refugiats així com en el desenvolupament del Programa Estatal de Refugi.
  1. Moció exigint a l’Ajuntament el compliment de l’oferta publicada, promocionant els campus esportius del PEM Guiera  per a l’estiu de 2018. Aquesta moció vol donar resposta al conflicte que ha sorgit com a conseqüència de la modificació de les condicions de matriculació al campus amb posterioritat a la distribució de la publicitat que els promocionava, i quan diverses famílies ja havien formalitzat i pagat les inscripcions, segons les condicions publicitades, que tenen d’altra banda caràcter contractual per llei. Demanem a l’equip de govern mantenir les condicions difoses a la publicitat per a totes les famílies inscrites i comunicar-los aquest acord, amb la conseqüent disculpa per les molèsties ocasionades.
  1. Moció per sol·licitar que l’Ajuntament lideri les actuacions a la carretera BV1414, al seu pas per Bellaterra. La carretera BV1414 creua el nucli urbà de l’EMD de Bellaterra, unint la B30 amb la C58. Per ella transiten cada dia, segons alguns informes, més de 13.000 vehicles. L’EMD ha sol·licitat durant els darrers anys, en diverses ocasions, el traspàs de la seva titularitat. ERC és contraria a aquest traspàs, ja que la Diputació efectua accions sobre les seves vies si així ho demanen els ens locals. Coherentment ERC va impulsar un programa d’actuacions a través de la Diputació de Barcelona. Amb la sortida d’ERC del govern, però, aquesta proposta mai es va arribar a executar. A dia d’avui, la BV1414 continua essent una contínua font de molèsties i problemes per als veïns d’aquesta via. Davant d’aquesta situació, ERC requereix a l’Ajuntament que implementi la proposta elaborada i no executada i que  requereixi a l’EMD i a la Diputació que defineixin i posin en marxa el pla de mesures més efectiu per resoldre la situació dels veïns tot informant-los de les actuacions que es duran a terme.
Comparteix: