ERC considera que cal aprovar inversions necessàries per la ciutat

El Grup Municipal d’ERC valora positivament bona part de la nova proposta d’inversions que l’equip de govern els ha traslladat. Posa, però, algunes condicions per prestar el seu suport, entre les quals destacarien estendre les inversions a un major nombre de barris i incloure elements d’eficàcia pressupostària.

27904El Grup Municipal d’Esquerra veu amb bons ulls la major part de les modificacions de crèdit i de despesa corrent dels actuals pressupostos que han estat proposades pel govern municipal durant diverses reunions, i que comporten posar en marxa noves inversions a diversos punts de la ciutat.

Sobre aquesta proposta, però, considera que cal incloure alguns canvis que són totalment assumibles tant pel govern com per tota la resta de grups polítics, i no condicionen el gruix de la proposta. Entre ells, es podrien destacar els següents:

  • INCREMENTAR LES INVERSIONS EN EL MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA, posant especial atenció a l’estat de les voreres.
  • ESTENDRE LES INVERSIONS A UN MAJOR NOMBRE DE BARRIS. A més de les inversions plantejades a Fontetes, Serraperera, Xarau i Bellaterra cal invertir també en altres barris com Montflorit, Centre, Gorgs i Pont Vell. Es comparteix la necessitat de millorar aspectes com les voreres, l’enllumenat, la mobilitat, senyalització, mobiliari urbà i arbrat.
  • AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA, perque es pugui prestar aquest servei a totes les persones que ho necessitin.
  • PREVEURE LA RECUPERACIÓ DEL PODER ADQUISITIU DELS TREBALLADORS MUNICIPALS, després d’anys de congelació salarial, mitjançant un increment superior al de la llei de pressupostos.

Manteniment i millora del patrimoni

4 regTORRE VERMELLA
Esquerra també dona suport a la inversió prevista a la Torre Vermella per garantir-ne la conservació. El Grup Municipal considera, però, exagerada la quantitat prevista per a la total adequació, sense haver definit i pactat primer el seu ús final. Només és imprescindible realitzar amb rapidesa les reparacions necessàries per a garantir el seu correcte estat de conservació.

ALTRES INVERSIONS EN COMPRA DE PATRIMONI
Pel que fa a les inversions previstes en compra de patrimoni, ERC aposta decididament per la compra de béns catalogats per evitar perdre i privatitzar més patrimoni cultural.

CONSTRUCCIÓ O COMPRA D’UNA NAU INDUSTRIAL PER LA BRIGADA MUNICIPAL
En el mateix sentit, es proposa concentrar tot l’espai ocupat per la brigada municipal amb la compra o construcció d’una nau industrial. Aquesta inversió aconseguirà eliminar les despeses de lloguer actuals i alliberar espais municipals actualment ocupats per la brigada i als quals possiblement es podria donar un millor ús.

ROCÒDROM I ESPAIS PER A ENTITATS A LA NAU DE MAFINSA.
Esquerra també recull la proposta d’encarregar un projecte per adequar la nau de Mafinsa per que pugui encabir un rocòdrom i un espai per a les entitats. Cal executar també el projecte existent d’horts urbans existent.

Millor control del servei de neteja i recollida de residus

El Grup Municipal vol insistir en que mereix una especial explicació l’augment del contracte de recollida de residus i neteja viària. ERC sempre ha estat molt crítica amb el grau de compliment de la concessionària amb les seves obligacions contractuals i considera que és molt possible que, sense el control adequat, un increment del preu no acabi resultant en més i millor servei. És per això que el Grup Municipal condiciona el seu vot favorable a aquest increment contractual al fet que des de l’ajuntament s’augmenti el control i supervisió del servei prestat d’acord amb l’elevat preu que es paga. Cal assegurar que aquesta modificació reverteix en benefici del ciutadà i no exclusivament en el negoci de l’empresa concessionària.

Inversions innecessàries, sense retorn per a la població

D’altra banda, no són adequades algunes de les inversions proposades que, al nostre entendre, no tenen cap retorn cap a la població. Dos exemples serien l’increment en despeses en publicitat o en partides pressupostàries que en anys anteriors no s’han pogut executar.

ERC de Cerdanyola del Vallès creu que més enllà de posar xifres a les despeses, el que cal és una decisió ferma política d’executar els projectes. Les propostes que formulades no suposen una especial càrrega de treball als serveis municipals i, conjuntament amb les presentades pel govern, es podrien realitzar aquest any 2018 traslladant a la realitat dels barris allò que reflecteixen els papers.

Comparteix: