Oberta la convocatòria per sol·licitar l’ajut al pagament de lloguer MIFO 2018

El termini per a presentar les sol·licituds a l’ajut al pagament de lloguer MIFO (Ministeri de Foment) per a l’any 2018 finalitzarà el divendres 29 de juny.

Barri de Les FontetesEls ajuts al pagament del lloguer MIFO estan destinats a les persones titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Per poder accedir aquest ajut cal: acreditar la residència legal a Catalunya; que l’import del lloguer no sigui superior a 600€ mensuals, que s’incrementa fins a 900€ per a les famílies nombroses; que els pagaments dels rebuts de lloguer s’hagin fet mitjançant la intervenció d’una entitat financera (ingrès en compte, domiciliació bancària o transferència) o ve amb un rebut emès per un administrador de finques; i que els ingressos de la unitat de convivència no superin els límits establerts a les bases reguladores dels ajuts al pagament de lloguer de l’any 2018.

L’ajut es dona per a l’any de la convocatòria. L’import de l’ajut es del 40% de l’import del lloguer amb un màxim de 2.400€ i si el contracte està vigent o signat l’any 2018 serà d’un màxim de 200€ al mes pel total de mensualitats que tingui vigència el contracte de lloguer.

Per més informació poseu-vos en contacte amb l’Oficina Local d’Habitatge de Cerdanyola del Vallès (carrer de Lluís Companys, 1). El correu electrònic és info.habitatge@cerdanyola.cat i el telèfon 935808888. ext. 3297 i/o 3254. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9h a 14h.

Comparteix: