ERC i Compromís defensen la gestió pública de les Escoles Bressol

ERC i Compromís per Cerdanyola han defensat, a través de dos comunicats, la gestió pública de les Escoles Bressol Municipals. Malgrat tot, ERC lamenta l’actitud de Compromís, que “va convocar un ple extraordinari sense haver fet cap esmena a l’expedient del ple”. Per la seva part, Compromís defensa que les municipalitzacions sempre han estat una prioritat del Govern. En tres anys de Compromís al Govern no s’hi ha remunicipalitzat res.

ERC: Convocar un ple extraordinari sense haver fet cap esmena a l’expedient que havia passat pel plenari fa només 15 dies, i sense treballar per corregir els informes desfavorables demostra la incapacitat de gestió de l’equip de govern.

Imatge: hicarquitectura

Imatge: hicarquitectura

El Grup Municipal d’ERC va votar a favor de la proposta que porta explícita al programa electoral. En tractar-se d’una aprovació inicial, podia permetre introduir millores i esmenar part dels defectes que motiven els informes desfavorables de Secretaria i Intervenció. Dues reunions prèvies, una política i una político-tècnica, feien pensar que l’actitud del govern municipal podria variar a una major obertura a treballar conjuntament amb la oposició i encaixar millores. La importància d’aquest tema motivava l’excepció feta al criteri de no votar a favor expedients amb informes desfavorables.

Esquerra a Cerdanyola sempre ha defensat la necessitat de que Cerdanyola disposi de places d’escola bressol de qualitat, públiques i en quantitat suficient per oferir el servei que la ciutat necessita. Són imprescindibles per per a garantir la compaginació de la vida laboral i familiar mentre els infants gaudeixen d’un entorn de creixement de qualitat i amb criteris pedagògics. La proposta política d’ERC és clarament per la gestió directa d’aquest servei per aprofundir i innovar a la feina que ja s’està fent des dels serveis municipals amb els equips docents actual. L’alternativa actual, tot i fer una tasca lloable, es fa des d’un model mercantil que té altres objectius a més del servei educatiu.

En tot cas ERC coincideix amb part dels arguments que es van repetir al ple extraordinari. L’expedient és manifestament millorable. Cal treballar conjuntament amb Secretaria i Intervenció per esmenar les causes que motiven els informes desfavorables. Convocar un ple extraordinari a les dues setmanes d’haver estat retirat de l’ordre del dia sense fer aquestes tasques primerament és una irresponsabilitat. Com ho és assumir públicament la debilitat del govern i no buscar els suports necessaris emparant-se en un discurs victimista i un suposat bloqueig polític.

Esquerra vol la gestió pública de les escoles bressol i torna a estendre la ma, una vegada més, per treballar aquest i tants altres temes bàsics com calgui pel bé de Cerdanyola.

Grup Municipal d’ERC de Cerdanyola
10 de maig de 2018

CxC: El Compromís per Cerdanyola en defensa de la municipalització de les escoles bressol

En els tres anys que portem de mandat en aquest ajuntament la municipalització dels serveis públics ha estat una de les prioritats de l’equip de govern. Després de molts esforços per posar a punt l’eina organitzativa que dóna cabuda legal a aquestes municipalitzacions (l’empresa pública Cerdanyola Promocions), el govern ha estat treballant en els últims mesos per fer realitat la municipalització de la gestió d’un servei fonamental per Cerdanyola: les escoles bressol.

Són diversos els arguments pels quals l’esquerra ha d’apostar per la municipalitzacions dels serveis. En primer lloc, la gestió pública ha de permetre el control efectiu dels serveis per tal de garantir tant els drets laborals de les seves treballadores i treballadors com l’accés a la ciutadania sota criteris d’igualtat, qualitat i equitat. En segon lloc, posar en mans de l’administració local aquests serveis permet disposar-ne dels beneficis econòmics que generen perquè aquests reverteixin en la ciutadania en comptes de quedar-se en mans de les empreses privades.

En el darrer ple ordinari del 27 d’abril es va presentar la proposta per la municipalització de la gestió de les escoles bressol, però el punt va quedar sobre la taula a petició de l’oposició. A fi de donar sortida a la proposta, el govern va decidir convocar un ple extraordinari pel dimecres 9 de maig amb aquest debat com a únic punt de l’ordre del dia.

Tot i les innumerables gestions i diàlegs realitzats amb els diferents grups, el plenari ha votat majoritàriament en contra d’aquesta proposta. Hem de lamentar que els partits de dreta, PDeCat, PP, C’s, així com el PSC, han decidit prioritzar els beneficis d’empreses privades per sobre de l’interès general de la ciutadania cerdanyolenca.

Tant el govern com el Compromís per Cerdanyola volem reafirmar un cop més el nostre compromís amb la municipalització dels serveis públics, per tal recuperar la sobirania sobre drets fonamentals com l’educació i la sanitat i que aquests deixin de ser un negoci privat i lamentem que només els partits d’esquerra hagin estat conscients que aquesta municipalització era la manera d’assegurar la qualitat del servei de les escoles bressol.

Comparteix: