El govern municipal convoca un ple extraordinari sobre les Escoles Bressol Municipals

Es debatrà la municipalització del servei de les tres EBM, Montflorit, Cordelles i Turonet, actualment priovatitzat. El ple es farà el dimecres 9 de maig, a les 19h i  a la Casa Gran.

El ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès es reunirà dimecres vinent i de manera extraordinària a les 19 h i a la Casa Gran per a debatre un únic punt: la municipalització de la gestió de les tres escoles bressol municipals, actualment privatitzat. Aquest punt va quedar damunt la taula el passat ple d’abril. El govern local vol aprovar-lo, parlant amb els grups que vulguin replantejar la seva posició i arribar a acords que permetin recuperar la gestió pública del servei. Afegeix que la municipalització d’aquest servei és un punt del programa de govern, un document que va ser fruit d’un acord entre diferents, i que el govern actual continua tirant endavant malgrat les dificultats existents.

El govern local entén que aquesta serà la darrera oportunitat per municipalitzar el servei d’EBM que hi haurà aquest mandat: o s’aprova el punt, o es rebutja. Si es decideix deixar-lo sobre la taula, com el passat ple, el govern anuncia que donarà per tancada la carpeta i no el tornarà a portar a ple. S’haurà d’esperar que el proper mandat hi hagi una correlació de forces favorable a les municipalitzacions.

La importància estratègica de les EBM

Les EBM són un servei molt important per a la ciutadania  que si el ple ho aprova retornarien a la gestió directa municipal. En aquest sentit, el govern recorda que les municipalitzacions són prioritàries i estratègiques per a la ciutat, donat que suposen una millora en molts aspectes, i està disposat a tirar-ho endavant. La municipalització és la millor forma de gestió perquè garanteix el control municipal i el model educatiu, i també perquè permet reinvertir els beneficis en la millora del propi servei, en lloc de que quedin en mans privades. Alhora, és l’única opció per resoldre les desigualtats salarials actualment existents, un element que per al govern és també una de les prioritats.

El govern local recorda que la gestió municipal ja es va posar en marxa en el passat en una escola bressol i es va demostrar satisfactòria, tot i que posteriorment es va decidir privatitzar-ne la gestió.

L’expedient a ple

L’expedient que es portarà al ple extraordinari és el mateix que es va dur al ple d’abril. El govern recorda que no el fa el govern, únicament l’encarrega, i és el personal municipal qui l’elabora i fa els informes que considera necessaris. L’executiu local no qüestiona la feina del personal municipal i confia plenament en la seva feina.

El govern conclou que després d’estudiar el document i debatre’l en ple, si es vol municipalitzar el servei d’EBM el ple extraordinari és l’única opció possible. Exposa que si algú té dubtes o pensa que s’assumeixen riscos personals per aprovar-ho, el govern respon que la política és precisament això, saber què és prioritari i apostar per això.

L’executiu local manifesta que vol que hi hagi debat polític al ple sobre si es vol o no municipalitzar el servei. Amagar-se darrera de qüestions formals (i especialment quan es fa amb demagògia) només demostra la voluntat de no tenir aquest debat, o pitjor encara, que es prioritza desgastar el govern municipal encara que sigui a costa de perjudicar la ciutat. El govern afegeix que això s’ha vist com passava a altres ciutats properes, i fa una crida a prioritzar l’interès de ciutat per davant del de partit.

Comparteix: