El Comitè d’Empresa de Cespa manté la vaga entre els dies 2 i 10 de maig a Cerdanyola

L’Alcalde, Carles Escolà, i el regidor d’Espai Públic, Ivan González, han mantingut un reunió amb els representants de l’empresa Cespa i del Comitè d’Empresa d’aquesta per tal d’intentar arribar a un acord. Finalment aquest no ha estat possible i el Comitè manté la vaga a partir de demà.

cespaEl Comitè d’Empresa de Cespa ha decidit no acceptar la proposta de l’empresa i mantenir la vaga de neteja des de demà 2 de maig a les 5h i fins a les 5h del dia 10 de maig a Cerdanyola del Vallès. L’Ajuntament ha mantingut ponts de diàleg amb els treballadors/es i l’empresa durant tot el període de negociació i fins a darrera hora. Aquest matí,  l’Alcalde i el regidor d’Espai Públic han estat presents en una reunió entre les dues parts, però finalment l’acord no s’ha donat i la vaga es manté. Tot i així, l’Alcalde demana que se segueixi negociant i emplaça a les dues parts a arribar a un acord el més aviat possible.

Els serveis mínims decretats mentre duri la vaga són:

a) Servei habitual de recollida d’escombraries (fracció orgànica, de rebuig, recollida selectiva (paper/cartró, vidre i envasos) i de neteja de l’entorn dels centres sanitaris i d’assistència, dels centres d’ensenyament amb servei de menjador, i dels mercats municipals d’abastaments de productes peribles.

b) Recollida de la fracció orgànica i el seu transport, s’ha d’efectuar de manera total cada 48 hores des de l’última recollida.

c) Recollida de la fracció de rebuig i el seu transport, s’ha d’efectuar de manera total cada 72 hores des de l’última recollida.

d) Recollida selectiva (paper/cartró, vidre i envasos) s’ha de prestar el 50% del servei habitual.

e) Recollida de voluminosos: només en els casos que impedeixin el pas dels vianants o la circulació viària.

f) Neteja viària: s’ha d’efectuar dos cops per setmana. També s’ha de recollir la matèria orgànica susceptible de descomposició, com les substàncies i els objectes perillosos quan, per alguna circumstància, n’hi hagi.

g) En cas de celebracions d’actes de caràcter lúdic amb motiu de la Festa Major, cal fer la recollida dels residus que es generin, ja sigui el mateix dia o l’endemà.

Comparteix: