ERC lamenta que el reformat Can Xarau – Paco Arpide manté els canviadors per a nadons exclusivament als lavabos per a dones

La reforma del pavelló esportiu Can Xarau – Paco Arpide manté els canviadors per a nadons exclusivament als lavabos per a dones. Esquerra sempre ha promogut que es posin els mitjans necessaris per a la igualtat real en la distribució de les cures familiars.

can_xarau_reforma_1Al ple de juny de 2017, la portaveu del Grup Municipal d’Esquerra, Helena Solà, instava al govern municipal que els canviadors per a nadons instal•lats a les dependències municipals fossin accessibles tant per a homes com per a dones ja que en aquell moment només es trobaven als lavabos per a dones. Al plenari del mes següent el grup d’ERC, conjuntament amb Ciutadans, presentava una moció per l’elaboració d’un pla d’igualtat. Un dels acords de la moció requeria la “instal•lació progressiva en tots els edificis públics d’un canviador de bolquers accessible tant per a homes com per a dones, en el termini màxim de 3 anys. Així com realitzar una campanya de conscienciació en el sector privat perquè se sumin a la instal•lació dels canviadors sense cap discriminació”. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat.

Actualment no només no s’ha dut a terme els acords de la moció sinó que al pavelló Can Xarau-Paco Arpide, acabat de remodelar, els canviadors de bolquers es troben únicament en els lavabos per a dones. Des d’ERC s’ha traslladat la queixa al Consell d’Igualtat i s’ha sol•licitat al govern que faci efectiva la moció.

La transformació d’una societat passa per accions més enllà de les declaracions, potser petites, però que creen realitats. No només cal canviar actituds, també importants, però que si no es materialitzen en accions, no esdevenen transformadores.Que no s’hagi fet el canvi a totes les dependències municipals pot tenir alguna explicació, que no se’ns ha donat. Ara bé, havent-se aprovat la moció per unanimitat, remodelar un espai públic de cap i de nou sense posar canviadors també al lavabo d’homesés una oportunitat perduda de fer una acció, senzilla, però transformadora en tant que generadora de noves realitats, que és el que entenem des de ERC que ha de fer la política.

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Cerdanyola espera que el govern municipal esmeni aquesta mancança i ens posem a la seva disposició per treballar en aquest sentit.

Comparteix: