L’impuls de la contractació pública responsable avança als ajuntaments de Cerdanyola, Barberà, Montcada i Reixac i Ripollet

Els ajuntaments que formen part del projecte per a l’impuls de l’economia social i solidària van poder conèixer de primera mà l’experiència de l’Ajuntament de Barcelona que, des de l’any 2017, va començar a aplicar mesures destinades a fer una contractació pública responsable.

contractaciopublicaresponsableEl divendres 6 d’abril ha tingut lloc a la Casa de la Vila de Montcada i Reixac una jornada d’intercanvi d’experiències i debat sobre l’aplicació de la contractació pública responsable a l’administració local, organitzada pels ajuntaments de Ripollet, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès dins del projecte intermunicipal per a l’impuls de l’economia social i solidària que els quatre ajuntaments porten a terme des del 2016. A l’acte hi han assistit responsables dels serveis de Secretaria, Intervenció i Contractació dels consistoris organitzadors, i també personal tècnic d’altres ajuntaments del Vallès Occidental.

La nova llei estatal de contractes del sector públic, la 9/2017, en vigor des del passat 8 de març, genera un marc legislatiu on la contractació pública deixa de banda el criteri de l’oferta econòmicament més avantatjosa i fa prevaler criteris socials, mediambientals i d’innovació de forma transversal i obligatòria.

En aquesta jornada, els participants han pogut conèixer de primera mà l’experiència de l’Ajuntament de Barcelona que, des de l’any 2017, va començat a aplicar mesures destinades a fer una contractació pública responsable.

Durant l’exposició, el director de Coordinació de la Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, Francisco Blanco, ha explicat el treball fet fins ara per la corporació, impulsat a través de dos grups motors: un d’intern, amb especialistes de la compra pública on tots els agents de l’administració tenien representació, i un d’extern, on s’ha creat una taula de contractació pública integrada per representants del teixit empresarial i associatiu. Aquesta tasca s’ha traduït en l’aprovació d’un Decret que fixa un seguit de criteris a l’hora de fer contractes públics com ara que l’oferta econòmica suposi només el 35% de la i que puntuïn qüestions com ara que l’empresa adjudicatària tingui una plantilla estable, subcontracti empreses d’inserció o pagui sous per sobre del que marca el conveni. També s’exigeix el compliment de la llei pel que fa al percentatge de treballadors discapacitats contractats i a l’aplicació dels plans d’igualtat de gènere, entre altres qüestions. Francisco Blanco ha conclòs que “és la nova forma de fer compra pública”.

Al seu torn, la tècnica de la Direcció d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, Begoña Planas, ha remarcat l’oportunitat que pot significar aquest avenç per al sector de l’economia social i solidària, i ha exposat les diferents

Comparteix: