L’Ajuntament continua sense respectar el resultat del Referèndum i proposa un nou conveni a l’EMD Bellaterra

El govern municipal continua en la seva contradicció ideològica. Si a nivell autonòmic demana el respecte al referèndum d’Independència de Catalunya, a nivell local no accepta el resultat del referèndum per la independència de l’EMD Bellaterra.

9N_Bellaterra_1L’Ajuntament es mostra sorprès davant la proposta de conveni aprovada per la Junta de Veïns de Bellaterra doncs manifesta que aquesta té greus defectes de forma i a més incorpora qüestions absolutament inassumibles per part de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

L’Ajuntament de Cerdanyola ha redactat una nova proposta de conveni ajustada als termes negociats i acordats en la taula de treball i que multiplica per més de tres els recursos de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra i la dota de competències i finançament per millorar els serveis a la ciutadania de Bellaterra. Aquesta proposta ha estat elaborada després que la Junta de veïns de l’EMD de Bellaterra aprovés una proposta pròpia que, segona l’Ajuntament, no s’adiu als termes negociats i fins i tot acordats.

El govern de Cerdanyola reconeix que les actuals bases que regeixen les competències i el finançament de l’EMD de Bellaterra són insuficients i han generat innumerables conflictes legals i per això considerà que és molt important arribar a un nou acord sempre negociat i acordat.

El document proposat per l’EMD Bellaterra presenta greus defectes de procediment, assenyalats per la Secretària de l’Ajuntament de Cerdanyola, que per si mateixos comporten la nul·litat de l’acord pres en el Ple de l’EMD. A més, en l’àmbit de seguretat ciutadana, la modificació dels límits territorials i el càlcul de la quantitat transferir per part de l’Ajuntament a l’EMD, aquesta ha aprovat una proposta que no s’adiu als termes negociats i en alguns casos acordats. En aquests àmbits, la proposta de Bellaterra inclou continguts que són absolutament inassumibles per part de l’Ajuntament de Cerdanyola.

El govern municipal confia que la situació es reconduirà i convida a l’EMD de Bellaterra a reprendre el diàleg per arribar a un conveni acordat, però mai ha posat sobre la taula la independència definitiva de Bellaterra.

Comparteix: