ERC exigeix al Govern de Cerdanyola més mesures de seguretat

Esquerra exigeix la convocatòria de la Junta Local de Seguretat, la convocatòria urgent de 4 noves places de Policia Local i l’aprovació del reglament de segona activitat

27054Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya considera que el govern no utilitza les eines que té per millorar la seguretat ciutadana a Cerdanyola i exigeix que l’Alcalde faci ús de les seves competències convocant la Junta Local de Seguretat.

La plantilla de la Policia Local té un 20% de les places vacants, cosa que deixa el servei sota mínims. ERC demana que es convoquin 4 places per incorporació immediata i que es faci un pla de reposició de la plantilla a curt termini. També demana aprovar el reglament de segona activitat per garantir els drets dels agents i posar les eines per millorar la qualitat del servei que presten.

El Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola ha presentat tres mocions per al proper ple per demanar al Govern Municipal que posi en funcionament les eines que són de la seva responsabilitat en relació a la seguretat ciutadana. Per un costat cal dotar la ciutat dels recursos previstos per la llei, començant per completar la plantilla de la Policia Local. Per altra banda cal convocar la Junta Local de Seguretat per tal de disposar de dades actualitzades de criminalitat, més enllà de les sensacions d’inseguretat que s’han generat a Bellaterra i altres barris darrerament. En base a aquestes dades, i amb el suport dels recursos necessaris cal demanar a Mossos d’Esquadra i Policia Local actualitzar el Pla Local de Seguretat a més de fer-ne un d’específic per a Bellaterra, per la seva singularitat geogràfica.

A Cerdanyola no s’ha convocat Junta Local de Seguretat des del mandat anterior i és és competència de l’Alcalde que en presideix les sessions. Cal que la policia rendeixi comptes periòdicament al màxim responsable a nivell local i que aquest marqui els objectius a seguir. No pot ser que una ideologia carregada de prejudicis envers les forces de seguretat perjudiqui els ciutadans i els comerciants de Cerdanyola. La situació actual a Bellaterra, a més, no es resol explicant que tenen unes ràtios de delinqüència per sota de la mitjana sinó estudiant tant les dades empíriques de criminalitat com la victimització subjectiva i posant les eines per combatre-les.

Per fer això cal decisió política però també eines i recursos. A la plantilla de la Policia Local li falten 16 agents sobre el total previst de 84. A més, una part del cos passarà a segona activitat o es jubilarà a curt o mig termini. Cal començar immediatament la reposició d’efectius i fer un pla que permeti completar la plantilla progressivament. ERC demana que es convoquin les primeres 4 places immediatament per tal que es puguin incorporar al Curs de Formació Bàsica de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya a la propera convocatòria, el setembre d’enguany. Aquests agents, si superen el curs de formació, estarien disponibles en pràctiques l’estiu queve. No convocar places ara significa que la Policia Local no comptarà amb noves incorporacions, com a mínim, fins al Juny de l’any 2020.

La resta de vacants, i les que es puguin preveure per jubilació, han de tenir la reposició prevista en un pla específic que inclogui també la escala de comandament. Fer treballar la plantilla policial sota mínims i té uns alts costos en hores extres i suposa una dificultat afegida per adaptar-se a les necessitats de seguretat canviants de la ciutat com s’ha demostrat recentment quan s’ha volgut augmentar la presència a Bellaterra.

La difícil situació laboral de la Policia Local queda agreujada per la falta d’un reglament que possibiliti la segona activitat als agents que poden, i tenen dret, a seguir treballant tot i patir una limitació de les seves capacitats per motius de malaltia, accident o edat. Aquest reglament donaria estabilitat a la plantilla i milloraria la prestació del servei adequant les tasques a les capacitats de tots els seus membres. Aquesta regulació ja està prevista per llei des de 1991 i va passar l’aprovació inicial al Ple Municipal de Cerdanyola fa 15 mesos però no es pot aplicar sense l’aprovació definitiva que demana Esquerra.

Esquerra entén que la seguretat ciutadana és un dels drets bàsics a protegir a la nostra societat. També som conscients que cal substituir la demagògia per propostes concretes i viables. Per tot això, el grup Municipal d’ERC ha presentat les tres mocions que adjuntem a aquesta nota de premsa. Esperem compartir l’esperit constructiu d’aquestes propostes, no només amb l’equip de govern, sinó amb la resta de l’oposició a l’Ajuntament de Cerdanyola i ens oferim a treballar per tal que es faci realitat.

Comparteix: