Esquerra rebutja tancar línies educatives a l’escola pública

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya refusa la proposta de tancament d’una línia a l’escola Saltells i denuncia que a Cerdanyola s’està afavorint l’escola concertada.

50305El Departament d’Ensenyament té previst tancar una de les dues línies de l’escola Saltells oferint per al proper curs només una classe de P3 a aquest centre. Això suposa que a Cerdanyola es reduirà fins a 13 grups l’oferta a l’escola pública, mentre que es mantenen els 8 grups de la concertada.

Des del curs 2012-13 les escoles públiques de Cerdanyola han reduït 6 línies de P3 (un 30% menys, que són 150 places escolars en total) mentre que l’oferta subvencionada ha augmentat un 12’5%. Així doncs Cerdanyola haurà passat en només cinc anys a tenir una relació de 20 línies públiques davant de 7 de concertades (un 74% vers un 26%) a oferir només 13 línies públiques i 8 de concertades (un 62% vers un 38%). Aquesta deriva suposa que l’escola pública, que té centres, plantilla i capacitat per oferir ensenyament públic de qualitat, assumeix tota la baixada demogràfica. Mentrestant augmenten en proporció els recursos per subvencionar l’escola concertada.

Esquerra Republicana de Cerdanyola ja demanava en un comunicat de premsa el febrer de 2014 que es treballés des de l’Ajuntament per buscar solucions conjuntament amb la comunitat educativa i el Departament d’Ensenyament. Mantenim les propostes següents:

  • Reduir les ràtios d’alumnes per aula per millorar la qualitat educativa, redistribuir l’alumnat entre tots els centres i evitar tancar línies a les escoles.
  • Si cal reduir línies, compartir aquest decreixement amb les escoles concertades. No té sentit subvencionar un sector privat amb recursos públics quan hi ha oferta pública de qualitat.
  • ERC es posa a la disposició del govern municipal per fer una planificació a mig i llarg termini del model educatiu que necessita Cerdanyola. Aquesta feina s’ha de fer d’acord amb la comunitat educativa i de forma consensuada amb tots els partits que defensen l’escola pública i agents implicats, per poder-la defensar amb una sola veu davant el Departament d’Ensenyament.
Comparteix: