El Museu d’Art de Cerdanyola rep el distintiu ‘Compromís per a la sostenibilitat Biosphere’

Aquest distintiu ha estat creat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona i ha estat lliurat a 245 empreses i serveis de la demarcació.

biosphere1El Museu d’Art de Cerdanyola suma un nou segell de qualitat, en aquesta ocasió la Certificació Biosphere per fomentar les bones pràctiques en gestió sostenible. La regidora de Cultura, Elvi Vila, acompanyada per tècnics municipals, ha recollit el distintiu durant l’acte de lliurament que es va realitzar el dimarts 13 de març al Saló de Contractacions de la Casa Llotja de Mar.

El ‘Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere vol estendre la cultura de la sostenibilitat turística a les empreses i serveis turístics de les comarques de Barcelona. Es tracta d’un programa desenvolupat per la Diputació de Barcelona, amb el suport de l’Institut de Turisme Responsable (ITR), que té com a principal finalitat implementar una gestió més sostenible en tots els agents d’una destinació turística. El desplegament i articulació del programa s’articula amb la Cambra de Comerç de Barcelona i els onze ens de gestió turística comarcals en conveni amb la Diputació de Barcelona.

El programa contempla una metodologia per garantir la qualitat i sostenibilitat dels serveis turístics d’una destinació, públics i privats. Una metodologia que permet adquirir unes habilitats suficients per a la gestió sostenible d’aquests serveis turístics, en estreta relació amb els diferents serveis turístics de la destinació. Com a resultat d’aquesta implantació vluntària, els serveis turístics que hi participen obtenen el distintiu de ‘Compromís per la sostenibilitat Biosphere’, anualment renovable.

Comparteix: