Convocat el concurs dels cartells de la Festa Major del Roser de maig 2018

La novetat d’aquest any és la creació d’un premi de disseny infantil, el guanyador del qual serà la imatge de la programació infantil de la Festa Major del Roser de maig 2018.

festacivicaL’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès convoca un concurs per escollir els cartells que enguany representaran la Festa Major del Roser de Maig i el disseny del dibuix infantil que serà la imatge de la programació infantil d’aquest esdeveniment. S’estableixen dues modalitats: A (fins a 12 anys – dibuix programació infantil) i B ( a partir del 12 anys – cartell de la Festa Major).

Les obres presentades han de ser originals i inèdites i cada concursant en podrà presentar una de sola. Per a la modalitat A, la mida del dibuix haurà de ser DIN A4 (21 x 29,7 cm) i es podrà utilitzar un nombre il·limitat de tintes. Per a la modalitat B, La mida del cartell ha de ser de DIN A3 (29,7 x 42 cm) i en ell ha de constar el text: Festa Major del Roser de Maig 2018. Del 4 al 7 de maig i el logotip de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a la part inferior del cartell.

Les obres s’hauran de presentar entre el 6 de febrer i el 5 de març a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Francesc Layret s/n) dins d’un sobre en blanc i tancat acompanyat del formulari específic que es pot obtenir a l’OAC i de l’apartat de Tràmits de La Seu Electrònica del Web de l’Ajuntament http://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits El nom del tràmit concret és ‘Sol·licitud per participar en el concurs del Cartell del Roser de Maig’, a l’àmbit ‘Esports, cultura i lleure’. Les obres també es poden enviar a l’OAC de l’Ajuntament a través de qualsevol Oficina de Correus (mitjançant correu administratiu) o d’alguna empresa privada de missatgeria. En aquest darrer cas, però, s’ha de tenir present que la data de presentació serà la de l’arribada a l’OAC de l’Ajuntament. Els cartells han de ser anònims, no poden portar el nom de l’autor ni al dors ni al sobre. Les dades de l’autor només es faran constar al formulari de lliurament.

El Jurat el formaran set vocals vinculats al món de l’art, la cultura i el teixit associatiu de Cerdanyola. El jurat valorarà la idoneïtat temàtica respecte a la festa que representa i la ciutat on se celebra, la idoneïtat en la seva funció de cartell anunciador i la qualitat artística i tècnica, en la qual es valorarà la temàtica, les imatges, els elements tipogràfics i la seva composició. El veredicte del jurat es donarà a conèixer el 9 de març.

La persona guanyadora de la modalitat infantil rebrà com a premi una tablet per import de 250 euros. Qui guanyi la modalitat d’adult rebrà un premi pel seu disseny de 630 euros, quantitat de la qual caldrà deduir els impostos corresponents.

Els originals presentats seran exposats al passadís de l’Ateneu del 29 de març al 17 d’abril. Els originals no premiats es podran passar a recollir per l’Ateneu a partir del 18 d’abril fins el 31 de maig.

Comparteix: