La UAB impartirà deu graus nous el curs 2018-2019

Deu graus nous d’humanitats, ciències socials, ciències i enginyeries seran impartits per la UAB el proper curs. La nova oferta acadèmica augmenta el nombre de graus de tres anys, incrementa la formació de grau en anglès i incorpora una doble titulació nova.

uabLa UAB oferirà deu novetats en titulacions de grau el curs 2018-2019 que abasten un ampli ventall d’àmbits acadèmics i tenen un alt component interdisciplinari gràcies a les característiques d’una universitat de campus com és l’Autònoma. Hi haurà quatre graus nous de tres anys de duració (180 crèdits ECTS) i una nova titulació doble.

A la Facultat de Filosofia i Lletres, seran impartides cinc noves titulacions:

El Grau d’Estudis de Gènere serà el primer del sistema universitari català centrat en aquest àmbit i tindrà una durada de tres anys. Combinarà continguts totalment transversals: des de l’àmbit politicosocial (dret, sociologia, educació, antropologia, economia), l’àmbit  historicocultural (història, filosofia,  llengua i literatura, teoria de la literatura i literatura comparada, comunicació, geografia) i l’àmbit de la salut (psicologia). L’objectiu és formar professionals amb perspectives sensibles a les desigualtats per raons de gènere i sexualitat.

El Grau de Territori, Globalització i Sostenibilitat, que tindrà una durada de tres anys i oferirà una part de la docència en anglès, és una titulació nova tant a nivell català com espanyol. S’adreça a estudiants amb interès pels canvis socials i ambientals arreu del món i formarà professionals capacitats per analitzar les grans dinàmiques de transformació global de les societats contemporànies, des d’una perspectiva territorial i a diferents escales, dins el marc dels objectius de sostenibilitat.

El Grau d’Història, Política i Economia / History, Politics and Economics tindrà una durada de tres anys i, a més de ser una novetat al sistema universitari català, serà impartit en anglès. Serà un grau interfacultatiu que aplegarà continguts impartits per la Facultat de Filosofia i Lletres, la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia i la Facultat d’Economia i Empresa. Formarà professionals amb la capacitat d’analitzar els fenòmens polítics, econòmics i socials actuals, i decidir els instruments més útils per abordar un problema polític i les seves implicacions econòmiques, o viceversa.

El Grau de Ciències de l’Antiguitat tindrà quatre anys de duració i combinarà l’estudi de les llengües clàssiques (llatí i grec) i l’estudi de la història antiga i de l’arqueologia. Tot combinant l’estudi de les llengües clàssiques (llatí i grec), de la història antiga i de l’arqueologia, formarà professionals amb capacitat per analitzar els fenòmens polítics, socials, econòmics i culturals del món antic.

I el Grau de Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial, amb una duració de quatre anys, formarà professionals amb capacitat d’analitzar i de desenvolupar tasques de planificació i gestió territorial i ambiental. Està enfocat a estudiants crítics amb els actuals models de creixement, interessats en els sistemes de gestió del territori i la seva planificació i amb ganes de trepitjar el territori, observar i entendre el paisatge. El programa inclourà assignatures en anglès.

Nous graus de ciències, enginyeria i polítiques

L’altra titulació de tres anys que oferirà la UAB el proper curs, concretament a l’Escola d’Enginyeria, és el Grau de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles, que aquest curs ha arrencat com a titulació pròpia de la UAB, passarà a ser impartit com a titulació oficial. Forma professionals amb coneixements de les tecnologies de la informació i les comunicacions capaços de resoldre reptes relacionats amb la gestió d’una ciutat que integra, d’una forma intel·ligent, la població, l’economia, la mobilitat, el medi ambient i l’administració.

També a l’Escola d’Enginyeria serà impartit el Grau d’Enginyeria de Dades, amb una duració de quatre anys. Formarà professionals capaços de desenvolupar sistemes per tractar eficientment grans volums de dades digitals heterogènies: estaran preparats per a l’obtenció i extracció de dades, la representació tant matemàtica com computacional, la transmissió i l’emmagatzematge segurs, el processat eficient de la informació que contenen i l’anàlisi i la visualització de la informació.

El Grau de Matemàtica Computacional i Analítica de Dades serà impartit a la Facultat de Ciències i tindrà una durada de quatre anys. Està enfocat a la formació de professionals capaços de desenvolupar nous algoritmes i eines per a l’optimització, modelització i tractament de dades complexes. El campus esdevindrà per als estudiants d’aquest grau un laboratori de dades sanitàries, biològiques, financeres o socials.

Pel que fa a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, dues novetats. En primer lloc, la UAB, que té el major nombre de professors de relacions internacionals de les universitats catalanes (i el segon a nivell de l’Estat), impartirà per primer cop el Grau de Relacions Internacionals, amb una durada de quatre anys. S’impartirà combinant anglès, català i castellà, i potenciarà especialment la mobilitat internacional. A Catalunya, serà el primer grau de relacions internacionals impartit per una universitat pública.

I, en segon lloc, s’oferirà la doble titulació Grau de Ciència Política i Gestió Pública i Grau de Sociologia, que combina les dues carreres impartides fins ara a la Facultat. Tindrà una durada de cinc anys i posarà èmfasi en els coneixements sobre les desigualtats socioeconòmiques, l’educació, el gènere, la immigració i la política social, entre d’altres. Formarà professionals capacitats per intervenir en els diferents àmbits institucionals i administratius: governs, parlaments, administracions públiques, organitzacions internacionals, organitzacions polítiques, etc.

D’altra banda, la UAB publicarà properament una guia d’accés als seus graus a l’apartat de guies en PDF del web de la UAB.

Més informació: Graus de la UAB

Comparteix: