Expressa’t: Procés… de descontaminació de…

Evidentment em refereixo als 16 abocadors ubicats en terrenys destinats a Centre Direccional.

xemeneia_can_planas_webAquí, Procés vol dir totes les operacions químic- físiques destinades a baixar el nivell dels contaminants fins als màxims referits per la UE i adequats a la nostra legislació pel Decret Llei 9/2005, i anomenats NGR (Nivells Genèrics de Referència).Els NGR fixen uns màxims per a cada contaminant i segons els usos d’aquestes terres. Per a us industrial toleren més que per a usos agrícoles i residencials. Pel cadmi, per exemple, estem parlant del equivalent a 19 sobrets com els de sucre a les cafeteries (7-8 grs.) per camió de gran tonatge (28-30 tones) (sòl residencial).

Moltes d’aquestes terres vingueren dels terrenys de les fàbriques CROS de Badalona i FNCE de La Sagrera, ja clausurades i reconvertits els terrenys en residencials. Al estar contaminats, no es podia construir, varen extraure les terres fins arribar a sòl no contaminat i les portaren a Cerdanyola, on, ves per on, sí que es podia construir els habitatges damunt. Les alcaldesses del PSC i l’alcalde de ICV es van lluir. Com va dir el regidor en una de les “taules” ens veurem als tribunals.

centre direccionalCom químic puc pensar en agafar les terres de Can Planas, barrejar-les amb aigua prèviament acidificada per a dissoldre els metalls pesants, filtrar el líquid per a després provocar la precipitació i separació dels dolents. Aquestes terres netes del que anomenem (els químics) contaminants inorgànics, serien sotmeses a un altra operació anomenada “arrastre de vapor” amb la que podem pretendre eliminar els tòxics o contaminants “orgànics”no solubilitzats abans.

Evidentment aquests dos paràgrafs tècnics sols pretenen obrir un possible camí cap a la resolució tècnica “in situ. Tenim espai ( 18,25 Has. sols a Can Planas) que permetrien unes naus industrials per anar “netejant” les terres sota cobert. Que quedi clar que no se m’escapa que portar a terme això fora del esquema de laboratori es molt més complex que lo descrit aquí. Però, “doctores tiene la Iglesia” que podrien esbrinar el camí.

La Generalitat te un munt de tècnics que, sobre el paper, “em donen 50 voltes”. Les Universitats podrien subministrar molts coneixements i iniciatives per a tal fi. Voldran aportar quelcom a nivell europeu sobre recerca en descontaminació? Per que a la UE hi ha comptabilitzats entre 150.000 i 500.000 abocadors en espera de la seva descontaminació i que suposen entre 2800-4000-6000 km2.

Resta parlar de la part econòmica a la que tinc reservat el proper capítol.

Roger Caballé – Ciutadà de Cerdanyola

Comparteix: