Es constitueix l’Associació Catalana de Municipis i Entitats per a la Gestió Pública de l’Aigua

Cerdanyola és un dels set municipis fundadors de l’AMAP al costat de Barcelona, Badalona, El Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa. També s’incorporen les empreses públiques Barcelona Cicle de l’Aigua i Aigües del Prat i l’entitat Enginyeria sense Fronteres.

Avui ha quedat constituïda l’Associació Catalana de Municipis i Entitats per a la gestió Pública de l’Aigua (AMAP) en un acte celebrat a l’Ajuntament de Barcelona. L’Assemblea Constituent de l’AMAP ha comptat amb la presència de representants de tot els Ajuntaments que formen part de la Comissió Executiva. Ivan González, regidor d’Urbanisme i Medi Ambient, a representat a l’Ajuntament de Cerdanyola i ha volgut manifestar la seva satisfacció per la constitució de l’AMAP. També ha destacat la importància de difondre i promoure la gestió pública de l’aigua així com donar suport a tots aquells municipis que vulguin adoptar aquest model de gestió.

L’AMAP es constitueix com una associació sense ànim de lucre, per difondre i promoure la gestió íntegrament pública de l’aigua, amb l’objectiu principal de donar suport als ajuntaments que vulguin encaminar-se cap una gestió pública de l’aigua i incidir en polítiques públiques relatives a la gestió pública de l’aigua.

En el mateix acte, s’ha constituït l’Assemblea General i la Comissió Executiva, s’ha aprovat l’admissió de nous integrants, com les empreses públiques, Aigües del Prat i Barcelona Cicle de l’Aigua i l’entitat Enginyeria sense Fronteres. També s’han aprovat el pressupost i el pla d’actuació, fet que permet iniciar l’activitat de l’AMAP.

La Comissió Executiva és qui administra i representa l’AMAP. Els membres nomenats són l’Ajuntament de Barcelona que ocuparà la Presidència, l’Ajuntament del Prat de Llobregat ocuparà la Vicepresidència, l’Ajuntament de Badalona ocuparà la Secretaria i l’Ajuntament de Terrassa ocuparà la Tresoreria. Els Ajuntaments de Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i l’entitat Enginyeria sense Fronteres ocuparan la resta de vocalies.

El Pla d’Actuació per l’any 2018 presentat estableix la consolidació de l’Associació, l’establiment d’una estratègia comunicativa per la promoció de la gestió pública de l’aigua, recolzar aquells municipis que vulguin apostar per la gestió pública de l’aigua, i l’inici de contactes amb municipis, entitats, universitats, societat civil, sindicats i altres, amb l’objectiu principal de crear un marc de treball, recolzar iniciatives de debat tècnic sobre la gestió de l’aigua i impulsar la incorporació de nous membres a l’Associació.

La creació de l’AMAP comporta una important millora en la finalitat de promoure i impulsar la gestió pública de l’aigua, amb criteris de servei públic, transparència i bon govern, al menor preu i amb la major qualitat de servei, amb garantia universal per a les persones, per tant sense cap mena de dubte representarà una potenciació en termes d’eficàcia i eficiència en la prestació del servei públic del cicle de l’aigua i en la realització d’activitats d’interès municipal per part de l’Ajuntament de Barcelona, en l’àmbit de les seves competències.

Comparteix: