Augmenta el termini de pagament a proveïdors de l’Ajuntament

Des de l’entrada de Compromís per Cerdanyola al Govern Municipal, l’Ajuntament ha doblat els terminis de pagament als seus proveïdors.

El termini mitjà de pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Cerdanyola durant l’any 2017 va ser de 59,50 dies. Es tracta del nivell més alt d’ençà que es va començar a realitzar l’Índex de Termini Mitjà de Pagament Global en setembre de 2014.

pagament

La Llei 15/2010 fixa uns períodes màxims de pagament en les operacions comercials de 60 dies en el cas de l’empresa privada i de 30 dies en el cas de les Administracions Públiques, a comptar a partir de l’entrega dels productes o de la prestació dels serveis. És a dir, l’Ajuntament de Cerdanyola està incomplint aquesta llei, ja que està doblant els terminis establerts, uns terminis que si que es complien en setembre de 2014, quan l’Ajuntament pagava als seus proveïdors a 30 dies.

En 2014 es va aprovar el Real Decret 635/2014 en el qual s’estableix la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament als proveïdors de les Administracions Públiques. Des de llavors, l’Ajuntament té l’obligació de comunicar al Ministerio de Hacienda y Función Pública els seus períodes mitjans de pagament a proveïdors.

Comparteix: