L’Ajuntament aprova l’Oferta Pública d’Ocupació del 2017

L’oferta inclou cinc places d’auxiliar administratiu/va mitjançant oposició lliure. També contempla 14 llocs de treball de promoció interna.

Can_SerrapareraL’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha fet pública l’Oferta d’Ocupació de l’any 2017 i té previst aprovar la del 2018 durant els pròxims mesos. L’oferta aprovada inclou cinc places d’auxiliar administratiu/va mitjançant oposició lliure. També contempla 5 places de caporal de la Policia Local mitjançant concurs-oposició de promoció interna i 9 places més d’administratiu/va amb concurs-oposició de promoció interna.

El total de places convocades per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 19, és el que permet la llei.

Oferta Pública d’Ocupació negociada amb els sindicats

La concreció de les places convocades ha estat negociada i acordada amb els sindicats presents a la Mesa General de Negociació. L’oferta es pot consultar al BOPB i al DOGC http://bit.ly/OfertaPublicaOcupacio2017. Actualment el govern municipal negocia l’ampliació d’aquesta oferta amb els sindicats.

L’oferta Pública d’Ocupació té l’objectiu d’estabilitzar i consolidar la plantilla municipal i restituir les vacants que es generin a causa de les jubilacions o altres motius de baixa.

En el decurs dels propers mesos l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès convocarà les places esmentades publicant-ho als diaris oficials. Tota la informació també es podrà consultar a l’apartat d’Oferta Pública d’Ocupació del web municipal

Comparteix: