Ca n’Altimira serà un espai artístic, tecnològic i social

El procés participatiu per determinar els usos de l’edifici de Ca n’Altimira ha conclòs que serà un espai d’acció i creació organitzat en tres grans blocs d’activitats i producció: el bloc artístic, el tecnològic i el social.

espaiscanaltimira

Ahir es presentava a la Comissió de Seguiment del Procés participatiu les conclusions del mateix. Durant l’acte es va anunciar que Ca n’Altimira serà un espai de producció social, artesanal i tecnològic. Així s’ha decidit una vegada finalitzat el procés participatiu obert sobre els seus futurs usos. Les conclusions recullen que Ca n’Altimira serà un espai col·laboratiu d’innovació social, un espai d’aprenentatge col·lectiu i socialització on la ciutadania de Cerdanyola del Vallès tindrà l’oportunitat de canalitzar els seus interessos, mostrar i compartir les seves realitzacions, i ser part de la comunitat que, amb la seva pròpia activitat, defineix la identitat de l’edifici. Aquest disposarà de tres blocs: artístic, tecnològic i social.

  • Espai d’activitat i producció artística: s’hi desenvoluparan tallers, cursos i/o activitats de producció artesanal d’objectes, peces d’art, creacions culinàries… on es treballa amb la matèria.
  • Espai d’activitat i producció tecnològica: s’hi desenvoluparan tallers, cursos i/o activitats centrades en la innovació tecnològica, digitals.
  • Espai d’activitats i producció social: on es mostrarà la producció artesanal i tecnològica i per tant on es produeix l’intercanvi de coneixement i l’aprenentatge col·lectiu. Conferències, exposicions, espectacles o activitats públiques, obertes, on la gent hi interacciona.

Proposta de distribució

La proposta de distribució d’espais a Ca n’Altimira es basa en els tres grans blocs d’activitat i producció que caracteritzen l’edifici. La planta baixa contindrà el bloc social, la planta primera l’artístic, i la planta segona el tecnològic. D’aquesta manera es clarifica i s’organitzen especialment i conceptualment els tipus d’activitats que es duen a terme, identificant cada bloc amb una planta específica.

Les golfes contindran els espais de direcció i coordinació, és a dir, les sales on només accedeix el personal que gestiona i dirigeix l’equipament. D’aquesta manera s’alliberarà la planta baixa d’espais ‘privatius’ per a què aquesta sigui d’ús totalment públic (encara que inclogui l’espai de recepció i informació).

El procés participatiu continua

Una vegada exposades les conclusions a la Comissió de Seguiment del procés, al gener es farà una presentació pública per al conjunt de la ciutadania i entitats que hi han participat. Llavors, també s’explicarà la continuïtat del procés participatiu en relació als aspectes que cal concretar des de la vesant de gestió i constructiva.

Comparteix: