L’Ajuntament signa dos convenis de col·laboració socials

L’Ajuntament dóna suport a una iniciativa de rehabilitació fisioterapèutica per afectats de Parkinson i a un programa de suport a les dones en l’àmbit del dol i les altres pèrdues.

conveni_parkinson-108La regidora de Drets Civils, Elvi Vila, i el president local de l’Associació Catalana per al Parkinson, Josep Senra, han signat un conveni de col·laboració per impulsar un programa de rehabilitació fisoterapèutica per persones afectades de Parkinson 2017, destinat a promoure l’autonomia personal, reduir el nivell de dependència i millorar la qualitat de vida dels afectats. El conveni atorga una subvenció de 2.673€ a l’entitat, aprovada per la Junta de Govern Local.

L’Associació Catalana per al Parkinson, Delegació Cerdanyola – Ripollet és una entitat creada per treballar en favor de les persones afectades per aquesta malaltia i té entre els seus objectius la investigació en tots els aspectes de la malaltia; la representació dels interessos dels malalts davant d’organismes públics, autoritats, seguretat social, o qualsevol altres ens considerat oportú; establir els contactes amb d’altres associacions similars dins o fora del territori nacional i l’oferiment d’assessorament als malalts, informació, contacte amb d’altres malalts, publicacions, i tot el que pugui ajudar a comprendre i dominar millor l’evolució de la malaltia.

Conveni de col·laboració amb Dones per la Igualtat

La regidora de Drets Civils, Elvi Vila, i la presidenta de Dones per la Igualtat, i la presidenta de l’associació Dones per la Igualtat, Isabel del Peral, han subscrit un conveni de col·laboració l’objectiu del qual és donar suport a les activitats adreçades a les dones de Cerdanyola del Vallès dissenyades, organitzades i executades per l’entitat i que són considerades d’interès general i en línia dels objectius de l’Ajuntament. Destaca el programa “Recolzament a les dones en l’àmbit del dol i les altres pèrdues”. El conveni atorga una subvenció de 2.765,66€ a l’entitat, aprovada per la Junta de Govern Local.

L’associació Dones per la Igualtat és una associació de Cerdanyola del Vallès que vetlla pels interessos i les necessitats de les dones, que té una llarga trajectòria de treball a la ciutat envers el col·lectiu de les dones de la ciutat.

Comparteix: