1 milió d’euros per remodelar el Mercat Municipal de Les Fontetes

L’actuació comportarà modernitzar la llotja municipal, tot potenciant la seva centralitat. Els treballs de reforma s’iniciran l’agost de l’any vinent i es perllongaran durant 8 mesos

proyecto_mercado-68Les persones concessionàries del Mercat Municipal de Les Fontetes van conèixer ahir al vespre la segona fase de la reforma de la llotja. Un equipament que ha fet 50 anys – l’edifici principal – i necessita renovar-se per encarar amb èxit el seu paper comercial però també de centralitat de l’activitat econòmica i social de la ciutat junt amb la llotja de Serraperera.

Les actuacions previstes afectaran als dos edificis que conformen el mercat. Un conjunt que actualment és molt tancat, que permet l’activitat comercial però que dificulta la possibilitat de fer altres activitats que ajudin a atraure i fidelitzar la clientela. L’estudi d’arquitectura AR 47 proposa fer més permeable la llotja, obrir-la i permetre una millor relació amb la plaça d’El Pla de les Alzines. Per això es vol crear un gran porxo d’accés a la plaça que actuarà com a element destacat i que permetrà accedir a una zona vestíbul, una part de la qual a l’exterior de l’edifici i l’altra a l’interior. Per fer-lo s’enderrocarà una filera de parades actualment sense ús i tapades amb una lona. S’aconseguirà un ampli espai d’accés al mercat, on es podran fer activitats. El vidre substituià els tancaments d’obra actuals, permeten una il·luminació natural i la relació entre l’equipament i l’entorn. S’eliminaran els graons i s’adaptarà a les persones amb  diversitat funcional una de les entrades.

Els treballs també comportaran actuar a les zones de les parades del peix, impermeabilitzant el sòl i aturant les filtracions que poden perjudicar l’estructura dels edificis. La idea és actuar com ja s’ha fet al Mercat municipal de Serraperera, creant un recipient estanc a cadascuna de les parades per evitar que l’aigua flueixi lliurament i es filtri. La reforma comportarà construir nous lavabos, facilitant-ne l’accés i l’accessibilitat per a tothom, incloses persones amb diversitat funcional.

El projecte contempla ressaltar les característiques arquitectòniques dels edificis, com ara les voltes de la teulada, al temps que s’amagaran les màquines existents permetent una vista sense elements distorsionadors. El conjunt, en paraules de l’arquitecte, tindrà una nova pell. També es preveu millorar la ventilació i la il·luminació natural. Les actuacions a l’exterior dels edificis permetrant evitar en bona mesura la brutícia provocada per les aus.

Les obres començaran l’agost del 2018

Els treballs de reforma del Mercat Municipal de Les Fontetes s’iniciaran l’agost del 2018. Es començarà amb les tasques més feixugues, com ara la demolició de les parades del frontal del Pla de les Alzines i l’aixecament dels passadissos i el sòl de les parades del peix, en ambdòs edificis. Per dur a terme aquests treballs es preveu tancar durant un mes la llotja. Tot i que no es descarta que amb els ajustaments de la planificació de les obres es pugui reduir aquest temps. La resta dels treballs es faran coexistint amb la feina habitual de la plaça.

L’actuació al Mercat Municipal comporta una inversió d’1 milió d’euros. La previsió és que es que es faci en 8 mesos.

El mercadal municipal continuarà amb la seva dinàmica habitual. Únicament s’hauran de reubicar algunes parades, situades davant del frontal de la llotja, per evitar que quedin afectades pels treballs d’enderroc.

Els nous treballs completen els duts a a terme l’agost del 2016, quan es va canviar la teulada de fibrociment de la llotja municipal.

Els Mercats, elements de centralitat

L’alcalde Carles Escolà va destacar la feina feta fins arribar a la concrecció del projecte, gràcies al treball conjunt entre les persones paradistes i l’Ajuntament. Una tasca que ha de permetre que el mercat “recuperi la centralitat que ha de tenir”. Va remarcar que pel govern local el potenciament d’ambós mercats és una prioritat demanant a les persones reunides que ajudin al govern a potenciar les llotges, al temps que els “apretin” amb les propostes i idees per aconseguir-ho.

El president de la junta de concessionaris Julià Puig va qualificar la remodelació “com un projecte de futur molt important” per als paradistes. “És un començament” per al present i futur de la llotja “que no acaba aquí”. En aquest sentit va comentar que una comissió mixta farà el seguiment de tots els treballs de remodelació.

Junt amb l’alcalde Carles Escolà i el president de la junta de concessionaris, Julià Puig, assistiren a la presentació la regidora de Promoció Econòmica, Contxi Haro, el regidor d’Urbanisme, Ivan Gonzàlez, l’arquitecte de l’estudi AR47 i responsable del projecte de reforma, Robert Aparicio,  i tècniques municipals.

Pla d’Inversions 2017 – 2019

El pla recull la previsió de les obres que el govern municipal preveu executar en el període 2017 – 2019 i se centra en la millora dels equipaments existents a la ciutat, com és el cas de la segona fase de millora al Mercat Municipal de Les Fontete, la reforma del Pavelló d’Esports de Can Xarau o els ja finalitzats del Mercat Municipal de Serraperera, impermeabilitzant la zona de les parades del peix.

A banda d’aquests treballs hi ha previstes importants actuacions a diversos barris de la ciutat, que es faran basades en una diagnosi que permetrà conèixer les necessitats existents i més urgents.

El Pla d’Inversions 2017 – 2019 preveu una inversió de 27.147.000€, desglossats en Millores en equipaments, 9.568.000€, Millores a l’Espai Urbà, 9.435.000€ i Millores de caire General, 8.144.000€.

Vegeu el conjunt de les actuacions previstes al Punt d’Informació Geogràfica.

Comparteix: