Convocatòria de subvencions per a les associacions de gent gran per l’any 2017

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès destinarà 17.000€ per subvencionar les activitats de les associacions i entitats de Gent Gran de la ciutat, doblant la quantitat que es va destinar a aquests ajuts l’any passat

seniors-walk-in-parkL’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès obre el període per a la concessió de subvencions a les associacions de gent gran per finançar el seu funcionament ordinari i per col·laborar i donar suport a les seves activitats, tant les de caràcter intern com les obertes a la ciutadania.

Podran accedir a aquesta convocatòria les associacions de gent gran de la ciutat. Les entitats que hi optin han de tenir seu o desenvolupar les activitats subvencionades a Cerdanyola del Vallès i han d’estar registrades en el Registre Municipal d’Associacions Ciutadanes.

El termini d’admissió de sol·licituds per optar a les subvencions d’aquesta convocatòria va del 25 d’octubre fins al 2 de novembre . Els documents requerits, detallats a l’article 4 de la convocatòria, s’hauran de presentar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Respecte a la convocatòria del 2016, s’ha doblat la partida pressupostària per atendre les peticions de subvencions, situant-se enguany en 17.000 €.

Cada entitat podrà presentar només una sol·licitud de projecte i es podrà atorgar fins al 80 % de l’import total del programa, projecte o activitat per la qual es sol·licita subvenció.La quantitat màxima a atorgar a cada associació es fixa en 3.000 €.

A l’article 7 de la convocatòria es detalla els criteris de valoració dels projectes presentats.


Convocatòria de subvencions per a la gent gran 2017 (PDF)

Comparteix: