Convocada la 4a edició del Concurs d’Idees Innovadores per a reptes socials

Imatge: Entrepreneur

Imatge: Entrepreneur

Tal com infoma el Consell Comercal del Vallès Occidental, ja està oberta la convocatòria de la quarta edició del Concurs d´idees innovadores per a reptes socials i es poden presentar sol•licituds per participar-hi fins el proper 20 d’octubre. El concurs vol identificar, fer emergir i accelerar la posada en marxa d’idees innovadores que tinguin potencial de crear ocupació de manera sostenible i que es plasmin en una proposta inicial de projecte empresarial. S’hi poden presentar associacions, entitats i/o fundacions, ciutadans/es, cooperatives i empreses, universitats i centres de recerca, i escoles de formació professional, entre d’altres.

Els quatre projectes guanyadors rebran una aportació econòmica de 2.500 euros cadascun i el suport d’una consultoria externa per a la maduració i millora de la idea, el contrast amb potencials clients, en l’elaboració del model de negoci i full de ruta del projecte. A més, tindran accés a serveis i recursos d´altres administracions locals i participaran en una trobada anuald´emprenedoria amb possibilitat de presentació a potencials inversors. Els projectes finalistes també rebran suport de la comunitat de la Xarxa d’Innovació Social del Vallès en la difusió i promoció dels projectes.

Les propostes presentades cal que estiguin vinculades al sector de l’economia social i solidària i proposin un model de gestió empresarial que fomenti la democràcia interna i la responsabilitat social amb el territori. També cal que incorporin elements innovadors ja sigui en la pròpia idea com en el producte, servei o procés i potenciïn i fomentin la cultura emprenedora, la participació i la creativitat. Cal que sigui possible concretar les propostes en projectes amb impacte econòmic directe o indirecte.

Es prioritzaran les idees que abordin algun dels aspectes següents:

  • Generin ocupació per a joves de menys de 25 anys, sense experiència professional i que han acabat els seus estudis, o aturats de llarga durada de més de 45 anys que troben dificultats per reintegrar-se al mercat laboral.
  • Promoguin l’acció col•lectiva amb perfils professionals diversos que siguin capaços de formar un equip interdisciplinari.
  • Tinguin un objectiu social i una visió innovadora que consisteixi en aplicar una combinació de solucions tecnològiques i tècniques.
  • Promoguin la col•laboració entre centres formatius (sobretot universitats i centres de formació professional), les empreses o cooperatives, entitats no lucratives i les persones desocupades.
    Adaptin i apliquin programes o iniciatives que hagin funcionat amb èxit en un altre context al territori.
  • Millorin i/o transformin aspectes claus del mercat de treball: intermediació laboral, formació treballadors i desocupats, inserció col•lectius vulnerables,…
  • Abordin problemàtiques relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient.

Per a la selecció de les propostes guanyadores es constituirà un JURAT específic format per a persones externes al procés de preselecció i integrat per diversos professionals vinculats a l’economia social, la innovació, l’emprenedoria, el treball comunitari, i/o experts tècnics vinculats a l’objecte de la convocatòria.

Com puc participar?

Per fer formalitzar la sol•licitud cal descarregar i omplir els 2 documents següents:
Declaració responsable de no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat, així com d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social, en els termes previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Formulari de presentació d’idees on es recull la informació per a la identificació i contacte amb els/les persones promotores així com els elements clau per a la valoració per part del jurat segons els criteris establerts en les bases de la convocatòria.

On es poden entregar els documents?
Els documents es podran entregar per correu electrònic, a ccvoc.innovacio@ccvoc.cat o en format paper al registre del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Per qualsevol dubte o qüestió podeu contactar per correu electrònic ccvoc.innovacio@ccvoc.cat  o trucar al telèfon 93 727 35 34 (extensió 461).

DESCÀRREGUES.
Bases específiques (Pdf)
Model de declaració (Word)
Formulari de presentació d´idees (Word)

Comparteix: