Gas Natural gestionarà els gasos descontrolats que desprèn l’abocador Elena

La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial a autoritzat i aprovat el projecte executiu de les instal·lacions de l’estació de regulació i mesura de la planta upgrading de biogàs a l’abocador Elena.

Xemeneia que crema els gasos químics tòxics que es generen a l’interior de l’abocador Elena, contaminant més l’aire de Cerdanyola. Foto: @ienterria

Xemeneia que crema els gasos químics tòxics que es generen a l’interior de l’abocador Elena, contaminant més l’aire de Cerdanyola. Foto: @ienterria

Gas Natural està molt a prop d’aconseguir l’autorització definitiva de la instal·lació d’una planta que canalitzaria els gasos descontrolats que emet l’abocador Elena. Un cop tingui l’autorització definitiva, l’empresa privada construirà les instal·lacions de l’estació de regulació i mesura de la planta upgrading de biogàs a l’abocador, per a la connexió amb la xarxa de gas natural MOP 4 bar existent.

L’estació, que té un pressupost de 181.363,24 euros, tindrà un cabal màxim de mil metres cúbics per hora i estarà ubicada dins d’un recinte tancat d’acer inoxidable de 2,5 x 1,9 x 0,65 metres.

Segons l’informe, les especificacions de qualitat del biogàs (gas procedent de fonts no convencionals) s’ajusten a les condicions establertes en el protocol de detall de les Normes de Gestió Tècnica del Sistema Gasista.

Presència excessiva de biogàs

L’informe tècnic de l’abocador Elena, elaborat per la Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) alertava de la perillositat de les fuites de biogàs de l’Abocador Elena.

Les mesures efectuades regularment als 12 pous de sondeig donen un cabal que denota un gas amb una presència superior al 60% de metà (característic de biogàs). S’aprecia cabal de gas a 6 dels 12 pous, amb mesuraments diferents segons el pou. I en algun dels casos, el cabal és superior als 400 l/h.

L’informe planteja la hipòtesi que es pugui estar produint una sortida de gasos de dins cap a fora del dipòsit com a conseqüència de fallades a les làmines de PEAD (polietilè d’alta densitat) emprades l’abocador. Aquesta situació es produiria tot i funcionar a ple rendiment el sistema de desgasificació de l’abocador.

Davant d’aquesta situació, l’informe recomana continuar el seguiment dels 12 pous i dur a terme un estudi geofísic en el costat SE del dipòsit que podria aportar informació respecte a les zones de sortida del biogàs.

El Govern de Compromís no avisa a la ciutadania

L’abocador Elena està situat a Centre Direccional, a prop de la carretera que va des de Cerdanyola cap a Sant Cugat. Per aquella via fan esport diàriament centenars de persones sense saber el perill que comporten els gasos de l’abocador. Stop Direccional ha demanat al Govern que instal·li panells informatius perquè la gent tingui coneixement de la problemàtica però, dos anys després, el govern de Compromís no ha posat cap avís i la gent continua respirant tòxics quan té els pulmons més oberts, és a dir, quan estan fent esport.

De moment, no hi ha responsabilitats per l’atac ambiental

La fuita d’aquests nivells alarmants de gas metà no és casualitat. Tot es deu a un mal segellat de la banyera de l’abocador. Darrere d’aquest nyap hi va haver unes persones que van donar per bona la feina i van signar documents que així ho avalaven. En una roda de premsa realitzada en març de 2016, el Govern va dir no tenir evidències en cap sentit i demana que a qui les tingui les posi sobre la taula. Escolà va dir que, “si tenim sobre la taula aquestes evidències, prendrem les accions que calgui prendre, si han de ser en termes de responsabilitats administratives i polítiques es faran, i responsabilitats judicials també, però ara mateix aquestes evidències no les tenim, encara que sabem qui hi ha hagut problemes i cal investigar que és el que ha passat”. Dies després, en un comunicat, el Govern va dir que està treballant en depurar responsabilitats. A data d’avui, un any i mig després, desconeixem els treballs d’aquesta “depuració de responsabilitats”.

 

Comparteix: