L’ajuntament reparteix anualment 72.230 € als grups municipals en concepte de subvencions

L’Ajuntament de Cerdanyola va repartir l’exercici 2016 un total de 72.230 euros als partits polítics en concepte de subvencions pel funcionament d’aquests. Cap partit ha fet públic a què dedica aquestes subvencions.

L’Ajuntament de Cerdanyola va repartir l’any passat un total de 72.230 euros als set partits polítics que tenen representació al plenari. Aquestes subvencions estan reglades per la llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i permet que siguin els propis regidors del ple municipal els que decidieixn quines assignacions econòmiques es repartiran, mitjançant un punt votat per tots els partits a la sala de plens, és a dir, els propis partits decideixen les seves subvencions.

L’objectiu d’aquestes donacions és ajudar al funcionament dels grups polítics. Les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Cerdanyola per l’any 2017 regula, tal com exigeix la llei 7/1985, que les aportacions rebudes pels grups polítics siguin justificades per demostrar que aquestes s’han utilitzat per gastos propis del grup municipal, entre els quals no es poden incloure pagaments de remuneracions de personal al servei de la corporació ni l’adquisició d’actius fixos de caràcter patrimonial. Per tant, és l’Ajuntamet el responsable de fiscalitzar aquestes subvencions.

Compromís

Compromís

PSC

PSC

ERC

ERC

Ciutadans

Ciutadans

PP

PP

ICV

ICV

CiU

CiU

Manca de transparència

Aquestes subvencions les entreguen els Ajuntaments als partits polítics per tal que aquests puguin aconseguir els mitjans materials que li siguin necessaris pel seu funcionament. Les subvencions es reben cada any i, malgrat que tots els partits locals van portar la bandera de transparència i “parets de vidre” als seus discursos electorals, a data d’avui ningú ha fet públics els seus comptes ni la destinació d’aquestes subvencions: la ciutadania no pot conèixer de primera mà on van a parar aquestes subvencions que surten dels impostos de tots i totes.

Subvencions per despeses electorals

A banda d’aquestes subvencions, els partits polítics reben altres injeccions públiques segons el resultat electoral que treguin a les eleccions municipals. A diferència de les subvencions que dona l’Ajuntament, aquestes subvencions per despeses electorals si que tenen la quantitat fixada per llei: 270,9 euros per cada regidor i 0,54 euros per cada vot, sempre i quan el partit hagi aconseugit tenir representació plenària.

subvencionspartits

Ciutadans assegura que no paga les seves campanyes amb les subvencions

Arran d’una notícia apareguda al diari “La Razón“, Cerdanyola Informa s’ha posat en contacte amb Aitor Sagarduy, coordinador de premsa de Ciutadans Nacional. Segons “La Razón”, les subvencions que reben per a les seves despeses municipals les han d’ingresar directament a una sucursal bancària de Madrid i és l’aparell estatal del partit qui decideix quina quantitat retornen a l’agrupació local. El diari afirmava que “això podria provocar que, si un grup municipal ingresa en aquests comptes de Madrid, podria tenir problemes a l’hora de justificar les despeses”.

Per la seva banda, Sagarduy ha aclarit a aquest mitjà que això no succeïx així, i que l’agrupació de Cerdanyola no envia aquestes subvencions a Madrid, sinó que es queden als seus propis comptes locals. De fet, Sagarduy remarcava que el seu partit mai ha tingut cap tipus de denúncia per aquest cas i que es presenten correctament tots els informes sol·licitats.

Comparteix: