S’obre el termini per a sol·licitar ajuts a les cooperatives i societats laborals

Les línies de subvencions són per a la capitalització de les cooperatives i les societats laborals i per a la incorporació de persones sòcies, sòcies treballadores o sòcies de treball.

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a través del Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica, ofereix el suport necessari a les cooperatives i societats laborals de la ciutat per a presentar les sol·licituds a les diferents línies de subvenció publicades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la generalitat de Catalunya.

Hi ha dos tipus de subvencions: les destinades a la capitalització de la Línia Capitalcoop i les destinades per a la incorporació de persones sòcies, sòcies treballadores i sòcies de treball.

Les sol·licituds a les subvencions per a la incorporació de persones sòcies, sòcies treballadores o sòcies de treball a cooperatives i societats laborals s’han de tramitar abans del 3 d’agost i hi ha de diferents tipus:

  • Un import màxim de 7.000,00 euros per la incorporació de persones discapacitades com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.
  • Un import màxim de 5.500,00 euros per la incorporació de dones com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.
  • Un import màxim de 4.000,00 euros per la incorporació de persones menors de 30 anys o amb 45 anys o més com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació en el DOGC d’aquesta Resolució, l’import màxim serà de 5.000,00 euros.
  • Un import màxim de 2.000,00 euros per a les persones no incloses en els col·lectius anteriors quan s’incorporin com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució, l’import màxim serà de 3.000,00 euros.

D’altra banda, les sol·licituds per a les subvencions per a la capitalització de cooperatives i societats laborals es poden presentar fins al 31 d’octubre i aquest ajut té dues línies:

  • Línia 1: la subvenció consisteix en el 33,34% de l’import de l’aportació de capital que efectuï la persona física o jurídica a la cooperativa o societat laboral de la qual sigui sòcia, amb un import màxim de 2.000,00 euros. L’aportació mínima de capital ha de ser d’un import de 4.500,00 euros, dels quals s’ha d’haver desemborsat efectivament al compte de la cooperativa o societat laboral un mínim de 3.000,00 euros abans de la sol·licitud de la subvenció.
  • Línia 2: la subvenció consisteix en la reducció de fins a 3,5 punts del tipus d’interès que fixi l’entitat que ha concedit el préstec a la persona sol·licitant, en una quantia calculada com si la subvenció es merités cada any de la seva durada amb un import màxim de 500,00 euros. El préstec ha de ser d’un import mínim de 3.000,00 euros amb un període d’amortització mínim de 3 anys.

Els formularis de sol·licitud de totes les subvencions esmentades es poden trobar al Canal Empresa i en l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya

La sol·licitud i la documentació es poden presentar en qualsevol oficina de la xarxa d’oficines de gestió empresarial indicades al Canal Empresa

Per a més informació i suport en els tràmits us podeu adreçar a l’àrea de creació i consolidació del Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica (Masia Can Serraparera) Tel: 935 947 050 Mail: consolidacioiempresa@cerdanyola.cat. Imatge de portada: http://nycreic.com.

Comparteix: