El cap de Protecció Civil cobra 22.471,47€ per un servei molt qüestionable

L’Ajuntament de Cerdanyola paga amb diners públics el sou d’un Cap de Secció de Protecció Civil, una entitat local “fantasma” que compta amb només un treballador.

Al febrer del 2015 el PSC Cerdanyola va blindar cinc persones de l’Ajuntament nomenant-los com a cap de secció a tres mesos de les eleccions municipals: cap de secció de prevenció de riscos laborals, cap de secció de comunicació institucional, cap de secció de protecció civil, cap de secció de seguretat ciutadana, cap de secció d’activitats.

santi morera

Imatge: Web del PSC (Imatge portada: Facebook PSC)

Un dels casos que més crida l’atenció és el cap de secció de Protecció Civil, atorgat a Santiago Morera Tomás, un militant del Partit Socialista de Cerdanyola (PSC). Aquesta és una secció “fantasma” doncs, a diferència d’altres municipis, Protecció Civil Cerdanyola només compta amb un integrant i, la majoria de vegades que s’ha de realitzar un acte, l’Ajuntment contracta a Creu Roja. 

El seu nomenament, com els altres quatre, no es va fer mitjançant un procediment acurat de mèrits ni de les capacitats necessàries per ocupar els llocs de treball amb les responsabilitats que comporten, sinó que va respondre a motius de “confiança política”. Aquesta dedicació “a dit” de Morera té un cost per les arques públiques de 22.471,74€.

El mateix 2015 Morera va ser nomenat com a nou president de l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada i Reixac. L’Assemblea va proposar Morera com a president perquè “els semblava força competent” i “és cap de Protecció Civil”.

Quan Compromís per Cerdanyola va entrar al Govern en juny del 2015 encara estava dins del temps legal per fer enrere aquests cinc nomenaments, però no ho va fer.

Funcions de Protecció Civil

Les agrupacions municipals de Protecció Civil són organismes locals formats en exclusiva per voluntaris o empleats de l’Ajuntament (a Cerdanyola no existeix cap equip), les funcions són les següents:

Prevenció

  • Col·laborar en els estudis de riscos de la localitat preferentment orientats a edificis, locals i establiments de pública concurrència.
  • Col·laboració i suport en la confecció i divulgació dels plans d’autoprotecció d’aquests centres.
  • Col·laboració en l’elaboració i manteniment dels plans territorials municipals i plans d’actuació municipal enfront de riscos específics.
  • Confecció i realització de campanyes d’informació i divulgació a la població afectada pels distints riscos, complint amb les directrius donades per l’Ajuntament.
  • Participació en dispositius operatius de caràcter preventiu (en grans concentracions humanes, vigilància forestal, etc.), sempre coordinats pel servei competent que correspongui.

Intervenció

  • Suport als serveis operatius d’emergència a requeriment dels mateixos.
  • Col·laborar en l’atenció a afectats en emergències (evacuació, alberg, abastiment,…), sempre coordinats pel servei que correspongui.
Comparteix: