18.000 euros destinats a subvencions esportives

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès obre el període de presentació de sol·licituds de subvencions subvencions esportives per a projectes relatius al foment de la pràctica esportiva i per a la participació als jocs esportius escolars 2017. El termini d’admissió per a subvencions d’aquesta convocatòria serà fins al 3 de juliol . Els documents requerits s’hauran de presentar a l’OAC municipal

extaescolarsAquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat general millorar la cohesió social de la ciutat, promoure l’associacionisme que treballa potenciant serveis d’interès general per a la col·lectivitat i atribuïts a la competència local, fomentar valors socials i esportius i noves formes de participació, afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat, ossibilitar el creixement de la pràctica esportiva de forma quantitativa i/o qualitativa de la ciutat. I per objectius específics, els ajuts van adreçats a projectes pel foment de la pràctica esportiva i participació en els Jocs Esportius Escolars de Cerdanyola del Vallès.

Podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció tota persona jurídica, que promogui o realitzi les activitats objecte de la convocatòria, i en concret les entitats i associacions sense finalitat de lucre, legalment constituïdes, amb seu a la ciutat de Cerdanyola del Vallès, degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

No podran ser beneficiàries d’aquesta convocatòria les persones físiques, ni podran sol·licitar ni ser beneficiàries de subvencions les persones incloses en algun dels supòsits que preveu, pel que fa la prohibició per contractar, el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Les entitats que directament o indirectament promoguin, impulsin o fomentin valors i actituds discriminatòries, sexistes o violentes en les seves actuacions quedaran fora d’aquestes subvencions.

L’Ajuntament destina a aquesta convocatòria 18.000 euros.

Convocatòria de subvencions Esports i Esport Escolar 2017

Anunci BOPB Convocatòria subvencions esportives 2017

Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions

Sol·licitud subvencions esportives

Justificació subvencions esportives

Comparteix: