S’obre el període de matriculació a les escoles bressol municipals externalitzades

El període de matriculació dels infants que el curs vinent aniran a les Escoles Bressol Municipals externalitzades estarà obret fins divendres 9 de juny.

Imatge: hicarquitectura

Imatge: hicarquitectura

Fins divendres es durà a terme la matriculació dels infants que el curs vinent accediran a les Escoles Bressol Municipals. Culminarà d’aquesta manera un procés iniciat amb la preinscripció de les menudes i els menuts, el primer pas per obtenir plaça en una escola bressol municipal. Els infants han estat assignats seguint criteris de prioritat que s’han fet públics als diversos centres valorant el nombre de sol·licituds que ha rebut cada escola i les places existents. La matrícula és l’acceptació de la plaça obtinguda.

Places lliures a les EBM

Actualment hi ha places lliures a les Escoles Bressol Municipals. Si hi ha alguna persona interessada en matricular al seu fill o la seva filla que s’adreci a l’escola bressol que sol·liciti en primer lloc on l’atendran degudament. Als enllaços inferiors trobareu informació de les tres escoles.

El preu podria ser més reduit

Les Escoles Bressol Municipals estan externalitzades. Això suposa que és una empresa qui les gestiona i qui, per tant, vol treure benefici, provocant un augment del preu del servei i retallades laborals a les treballadores. Aquesta externalització va estar renovada aquest mateix any pel govern de Compromís, un govern que no ha apostat per municipalitzar-les, malgrat anunciar-ho al seu programa.

Les municipalitzacions dels serveis municipals eren un dels punts forts del programa amb el qual Compromís es va presentar a les eleccions del 2015, però ara, en l’equador del mandat, tots els serveis continuen igual. El darrer exemple el tenim amb les escoles bressol municipals, que continuaran sent gestionats per dues empreses privades.

Aquesta situació s’arrossega des de fa set anys. El 14 de juliol de 2010 la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el contracte de gestió del servei públic d’escola bressol municipal a les empreses següents:

  • Escola Bressol Cordelles: Progress Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL.
  • Escola Bressol Montflorit: Serveis Educatius Cavall de Cartro, SL.

Els contractes es van signar amb una durada de cinc cursos acadèmics, a comptar des de l’1 de setembre de 2010 fins al 31 d’agost de 2015, i permetien una pròrroga de cinc cursos acadèmics més.

Un any després, el 29 de juliol del 2011, el govern del PSC va adjudicar el contracte per la concessió de gestió del servei públic de l‘Escola Bressol Municipal del barri del Turonet a favor de l’empresa Progress Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, per una durada de quatre cursos acadèmics, a comptar des de l’1 de setembre de 2011 fins al 31 d’agost de 2015, sense cap pròrroga.

Compromís continua amb les privatitzacions

El 30 de juliol de 2015, el “Govern del canvi” de Compromís, va prorrogar les privatitzacions per un curs acadèmic, pel període comprès entre l’1 de setembre de 2015 i el 31 d’agost de 2016. A més, el 27 de juliol de 2016 va aprovar una pròrroga per l’Escola Bressol del barri del Turonet per un curs acadèmic, que finalitzarà el 31 d’agost de 2017.

En conseqüència, el 31 d’agost d’enguany, finalitzen tots els contractes formalitzats per a la gestió de les diferents escoles bressol municipals, malgrat que es podria haver obert un nou plantejament per recuperar el servei i municipalitzar-ho, s’ha tornat a apostar per licitar el servei públic a una empresa privada, que suposarà les següents despeses:

desp

Comparteix: