L’AMPA de l’Escola Carles Buigas demana eliminar l’amiant de les instal·lacions

L’AMPA de l’Escola Carles Buigas demana al govern que es descontamini d’amiant el pati i es substitueix la taulada d’Uralita, alhora que informen que la darrera anàlisi va detectar presència de fibres a diferents espais de l’escola.

amiantCerdanyola està reconeguda arreu d’Espanya com “la zona zero de l’amiant”, i l’Escola Carles Buigas és un exemple més d’aquesta taca que ens contamina dia rere dia, però amb un agreujant important: es tracta d’una escola on passen cada dia centenars d’infants, un dels sectors de la població més dèbils davant d’aquest agent contaminant.

Arribats a aquest punt, l’AMPA de l’escola ha dit “prou” i ha mostrat al govern municipal la seva intranquil·litat, alhora que els hi han demanat que, de manera urgent, es descontamini el pati – on s’han trobat restes de fibrociment – i se substitueixin les teulades d’uralita.

Aquestes teulades d’uralita, instal·lades fa 42 anys, es van començar a deteriorar al cap de 25 anys de la seva instal·lació, alhora que desprèn fibres nocives per la salut: els estudis mèdics afirmen que la inhalació d’una sola fibra pot desencadenar un mesotelioma o un càncer de pulmó, que els infants són més vulnerables a aspirar fibres per la senzilla raó d’estar més propers al terra i que tenen més anys per endavant per desenvolupar una malaltia derivada de l’exposició a l’amiant.

Cal destacar que els resultats de les anàlisis ambientals estan subjectes a valors pensats per a llocs de treball i per a adults, no per a infants. Els valors segurs de fibres d’amiant a les escoles han de ser de “0″ i a l’Escola Carles Buigas els resultats mostren que hi ha fibres a l’ambient.

La regidora d’educació, Elvi Vila, va respondre que no es tractava d’un problema fàcil de solucionar i no han aconseguit que la Generalitat els hi doni ni el projecte ni la calendarització de les intervencions. Vila es va mostrar favorable a “arrencar el compromís de la Generalitat que l’any vinent substitueixin la coberta de fibrociment”.

El Govern té l’opció de solucionar el problema aquest estiu

Malgrat que Elvi Vila va expressar que molt possiblement l’estiu del 2018 se substituiria la coberta de l’escola, aquesta es podria resoldre aquest mateix estiu si hi ha voluntat política per part del govern municipal.

Donat que la problemàtica és urgent, i es tracta d’un problema que afecta infants, l’Ajuntament pot demanar als serveis urbanístics municipals un projecte per realitzar la intervenció i, un cop feta i pagada, el govern podria reclamar a la Generalitat els diners invertits, ja que aquesta, en última instància, és la responsable d’aquesta problemàtica.

Cronologia de la problemàtica

L’11 de juny de 2016, durant la celebració de la festa de fi de curs, un grup de pares de l’Escola Carles Buigas va trobar fragments del que els va semblar fibrociment o uralita disseminats pel pati de primària, així com una canonada semi enterrada i trencada que també semblava ser d’aquest material. Aquests pares van posar els fets en coneixement de l’AMPA de l’escola i aquesta ho va trametre a la direcció del centre, que va comunicar els fets a l’Ajuntament el 14 de juny. Per part de l’AMPA es va presentar una instància a l’Ajuntament el dia 20 de juny informant al respecte.

Al mes de setembre l’única acció que s’havia dut a terme era la cobertura amb ciment de la canonada trencada de fibrociment. El dia 9 de setembre la regidora Elvi Vila va visitar l’escola i va informar que l’Ajuntament realitzaria les següents accions: cimentació d’una part del pati i la retirada dels fragments de fibrociment que s’observessin al terra del pati.

Els pares que formaven part de la Comissió de seguretat i patis de l’AMPA van sol·licitar a la direcció del centre que es tanqués el pati de primària fins que es garantís la seguretat per als nens.

El 15 de setembre la direcció de l’escola va informar a Serveis Territorials d’Educació (SSTT) respecte a aquests fets i el dia 16 l’escola va acordonar les zones del pati amb més terra i on s’havien trobat més fragments de fibrociment.

Dilluns 19 de setembre es van reunir a l’escola membres de Serveis Territorials d’Educació i de l’Ajuntament i la direcció de l’escola els va entregar fragments de fibrociment per a la seva anàlisi.

El dia 23 de setembre Serveis Territorials va comunicar a l’Escola i a l’AMPA que es confirmava que al pati de primària hi havia fragments de fibrociment, que no es considerava oportú establir cap protocol de seguretat, que no es valorava necessari el tancament del pati, van considerar que no existia perill per als infants justificant que per a que es desprenguin fibres s’haurien de tallar les peces amb una radial, es va informar que s’analitzarien les mostres recollides i es farien mesures ambientals (estimant que els resultats trigarien entre 2-3 mesos). No es va facilitar un informe per escrit d’aquestes conclusions.

Tot i aquesta informació, el dia 26 de setembre la direcció de l’escola va accedir a la clausura del pati de primària a petició dels pares.

L’AMPA va aprovar costejar l’anàlisi ambiental donat que d’aquesta forma es podria obtenir resultats en una setmana. El dia 27 de setembre l’AMPA va tenir coneixement que no podia encarregar aquesta anàlisi a una empresa sense el consentiment de SSTT i l’Ajuntament.

El dia 29 de setembre es va realitzar una presa de mostres ambientals a l’escola encarregada per SSTT. Hi van assistir el tècnic, direcció i la presidenta de l’AMPA i dos membres de CCOO per certificar que tot es fes correctament.

El 10 d’octubre es van iniciar les obres d’asfaltat d’una part del pati per part de l’ajuntament. Durant aquestes obres es va remoure terra i van aparèixer nous fragments de fibrociment.

El 27 d’octubre de 2016 s’aprova a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament la moció presentada per CCOO Vallès Occidental “per a l’inventari i la retirada progressiva de l’amiant i la millora dels equipaments educatius del Vallès Occidental”.

El dia 3 de novembre la direcció de l’escola va comunicar als pares els resultats de l’anàlisi ambiental, hi havia presència de fibres en diversos espais de l’escola (<0,0043 fibres/cm3), però es valorava com a resultat negatiu, donat que es consideren Valors Límit Ambientals (VLA) els valors superiors a 0,01 fibres/cm3. Els VLA són valors de referència per a les concentracions d’agents químics en l’aire, i representen condicions a les quals es creu, basant-se en els coneixements actuals, que els treballadors poden estar exposats dia rere dia, durant tota la seva vida laboral, sense patir efectes adversos per a la salut. Es publiquen anualment per l’INSHT. La direcció de l’escola va provar de calmar els pares assegurant que es continuarien les accions amb SSTT i Ajuntament per tal de solucionar el problema seguint els protocols escaients.

Després de conèixer els resultats de l’anàlisi ambiental i un cop finalitzades les obres d’asfaltat d’una part del pati per part de l’Ajuntament, es va reobrir el pati de primària, mantenint limitat l’accés (mitjançant tanques) la part del pati on més fragments de fibrociment es varen trobar.

El 31 de gener de 2017 es van reunir la direcció de l’escola amb SSTT i la presidenta de l’AMPA. En aquesta reunió SSTT va informar que aquest estiu del 2017 es farien obres al pati de primària per tal de desamiantar-lo. En aquesta reunió es va entendre que es retiraria l’amiant de tot el pati.

A principis de març del 2017 la Comissió d’Ensenyament del Parlament va aprovar la proposta feta pel PSC, a instància de CCOO Vallès Occidental, que demanava retirar durant el curs 2017-2018 l’amiant de 38 escoles i instituts del Vallès que tenen aquest material a les seves instal·lacions.

La proposta aprovada plantejava un procés dividit en tres fases: la primera era fer un inventari que permeti saber el nombre total de centres afectats, la segona era establir una data per a la retirada del material i la tercera era un pla per substituir-lo per un altre element. De les parts d’aquesta proposta només es va aprovar realitzar un inventari i establir un calendarització per a la retirada i substitució de l’amiant als centres escolars.

Davant el ressò mediàtic d’aquesta informació, es dóna a conèixer que existeixen 291 centres educatius a Catalunya amb amiant a les seves instal·lacions.

A maig del 2017, l’escola va informar l’AMPA que finalment es realitzaria una primera intervenció en una petita part del pati, i que la intervenció a la resta del pati es faria en diferents fases.

Comparteix: