Es presenta a Cerdanyola el programa de detecció precoç del càncer de còlon

El Programa va adreçat a tots els homes i dones de 50 a 69 anys d’edat i ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, una prova senzilla per detectar un càncer o una lesió precancerosa.

iSabadell

iSabadell

El desplegament del programa es fa en col·laboració amb les farmàcies, els hospitals i els equips d’atenció primària de la zona. En els propers dies, les persones que estiguin en aquesta franja d’edat rebran una carta on se’ls explicarà el funcionament de la prova.

L’Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer del Parc Taulí gestiona el programa al Vallès Occidental. Aquesta s’encarrega de la gestió, el seguiment i l’avaluació del cribratge (tècnica utilitzada en una població per detectar una malaltia en els individus sense signes o símptomes de partir-la a tot el territori).

La població diana del Programa al Vallès Occidental són els homes i les dones d’entre 50 i 69 anys el que implica una població de prop de 200.000 habitants. Aquest càncer es pot desenvolupar durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada.

Els programes de detecció precoç permeten descobrir la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i n’augmenta les possibilitats de curació.

Comparteix: