Nova empenta per l’elaboració del cens d’habitatges buits i el desenvolupament del programa de pobresa energètica

La regidoria de serveis socials, dins de la qual s’integra el programa d’habitatge, incorpora des de principis d’abril un reforç tècnic per treballar els dos objectius destacats pel govern municipal

Les tasques d’elaboració del cens d’habitatges buits va començar mesos enrera amb la col.laboració de diversos serveis de l’Ajuntament, com Cadastre, Sistemes d’informació i administració electrònica i la Diputació de Barcelona, que han permés disposar un primer cens. En aquests moments s’han iniciat les tasques de treball de camp que permetin comprovar que realment es tracten d’habitatges buits.

L’objectiu d’aquetes tasques d’estudi estudi i comprovació és la realització d’un treball de sensibilització cap als propietaris d’aquests habitatges buits, per tal de poder fer front a la manca d’habitatge del municipi, d’acord amb el que estableix la Llei 4/2016 mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, i poder reforçar el programa de mediació de lloguer social.

En relació al programa de pobresa energètica, la incorporació d’aquest reforç tècnic ha permés reprende les auditories als domicilis que consisteixen en assessorar a aquelles persones i unitats familiars que demanen suport sobre els aspectes més tècnics dels subministraments (aigua, llum i gas) i orientar i fer un acompanyament sobre les mesures adaptades a cada cas concret, que es puguin portar a terme per tal de reduir el consum.

Comparteix: