S’inicia la convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer de l’any 2017 per a col•lectius específics

L’1 d’abril de 2017 s’ha obert la convocatòria per al pagament de lloguer adreçada a col·lectius específics per l’any 2017.

Barri de Les FontetesAquest ajuts estan destinats al titular d’un contracte d’arrendament subscrit a partir de l’1 de novembre de 2016 a través de la Borsa de Mediació del programa de lloguer social o d’habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre. També es poden beneficiar d’aquest ajut les persones que hagin perdut el seu habitatges per un procés de desnonament o d’execució hipotecària.

Per accedir-hi cal acreditar la residència legal a Catalunya durant un mínim de 5 anys i trobar-se en risc d’exclusió social (ingressos de la unitat de convivència de l’any 2015, no superiors a 1,5 vegades l’IRSC, Indicador de renda de suficiència).

Aquest ajut es dóna pels 12 mesos de l’any 2017 o la part proporcional si el contracte s’ha fet un cop iniciat l’any corrent.

L’import del lloguer no pot superar els 600€ mensuals i la persona que sol·licita l’ajut ha de ser el titular del contracte d’arrendament. Per optar-hi s’haurà d’acreditar els pagaments dels rebuts mitjançant la intervenció d’una entitat financera (ingrés en compte, domiciliació bancària o transferència) o bé amb un rebut emès per un administrador de finques.

L’import mínim de l’ajut són 20€ al mes i el màxim 200€/mes.

Comparteix: