Com va contractar l’Ajuntament el dinamitzador cultural?

El passat mes de desembre l’Ajuntament va haver de buscar una persona substituta per cobrir una vacant de dinamitzador cultural. Com es va realitzar?

Imatge: babygest.es

Imatge: babygest.es

El mes de desembre el servei de “Cerdanyola Educa” va patir una baixa temporal d’una de les treballadores, motiu pel qual l’Ajuntament havia de buscar a una persona substituta. En aquests casos s’ha de trucar a la borsa de treball en ordre de qualificacions dins de la darrera convocatòria però, segons explica la regidora Elvi Vila, aquesta borsa no existia, de manera que, segons explica, “van agafar currículums que l’Ajuntament rep a vegades i es van realitzar entrevistes”.

Vila no va especificar quants currículums es van rebre ni la data de la seva recepció. Aquests podrien haver estat entregats des del 2011 fins ara, o després de conèixer-se la vacant el darrer mes de desembre del 2016. Això obre la porta a què l’Ajuntament pugui fer crides “a dit” per entregar currículums i realitzar l’entrevista. En tot cas, a diferència del concurs-oposició, que les dades són públiques, en aquesta crida les dades no es fan públiques, motiu pel qual no sabem les dades de rebuda de currículums. Helena Solà, regidora d’ERC, va demanar al torn de precs i preguntes la data d’entrada d’aquest currículums, però no va rebre resposta “in situ”.

Com funciona la borsa pública?

Les borses de treball públiques es formen a través de sistemes d’oposició o de concurs-oposició. Aquestes són convocades públicament per l’Ajuntament, juntament amb les bases de la convocatòria i, les persones inscrites i no excloses, opten a les proves oportunes. El/s primer/s situat/s opta/en directament a la/les primera/es plaça/es, mentre que la resta d’aprovats que s’han quedat sense plaça passen a formar part de la bossa de dinamitzadors culturals. De manera excepcional es pot realitzar un concurs on només es valorin els mèrits.

Quan va ser la darrera convocatòria de dinamitzador cultural?

La darrera convocatòria de dinamitzador cultural que es va celebrar a Cerdanyola es va realitzar l’any 2011. A la convocatòria van optar un total de 39 persones, però sis van quedar excloses de les proves. D’aquestes 33 persones restants, una va aconseguir cobrir la plaça vacant i, la resta d’aprovats, van formar part de la borsa.

Ara, sis anys després, aquesta borsa està esgotada. Això significa que durant aquests sis anys totes les persones que van aprovar han estat trucades per treballar a l’Ajuntament de Cerdanyola – en cas que hagin acceptat la vacant -.

Comparteix: