Febrer tornarà a tenir un ple buit de contingut polítc

El Govern de Cerdanyola convoca un ple de febrer sense contingut polític, on tan sols porta a votació quatre punts sense gran transcendència.

ajuntamentLa debilitat del Govern de Cerdanyola és més que evident. Amb tan sols 5 de les 25 regidores que componen el consistori, Compromís per Cerdanyola no troba acords suficients per portar punts forts de ciutat. Aquesta debilitat està portant a la ciutat a la manca d’acció política i, fruit d’això, tenim les convocatòries “buides” dels dos plens del 2017: en el ple de gener només es van portar tres punts a votació i, el ple que se celebrarà aquesta tarda, tan sols té quatre punts per aprovar:

  • Pla d’auditories 2017-2019: redactat per la Intervenció amb l’objectiu d’efectuar controls financers dels serveis municipals.
  • Adhesió a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària: L’economia social i solidària és un nou model de desenvolupament territorial que vol aprofitar millor els recursos endògens, prioritzar les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia i resoldre d’una manera més eficaç les necessitats de la ciutadania.
  • Baixa de l’inventari dels apartaments de la Vila Universitària.
  • Modificació puntual del Pla General Metropolità entorn de la Zona Esportiva Can Xarau: el nou planejament permetrà realitzar una reordenació de l’illa de Can Xarau i crear un nou centre d’atracció, reestructurant i substituint parcialment els equipaments esportius de l’illa per altres de caràcter cultural i, a més, la creació de zones verdes.

 

Comparteix: