Ja està en marxa el web del procés participatiu de ca n’Altimira

El web, www.cerdanyola.cat/canaltimira, ha estat concebut com una eina viva en evolució permanent. Permetrà estar al dia de l’actualitat del procés participatiu per decidir el nou ús de ca n’Altimira i contindrà tota la documentació relacionada.

Les persones que vulguin seguir la informació que genera el procés participatiu per decidir el nou ús de la històrica masia de ca n’Altimira disposen ara del web www.cerdanyola.cat/canaltimira. Un espai virtual on en un primer moment es poden consultar les notícies relacionades amb el procés, la documentació i el material que generi, així com un recull gràfic de ca n’Altimira. Aquest portal, com el procés, anirà creixent i presentarà una agenda amb les reunions, tallers i activitats participatives previstes. També es preveu incloure una línia temporal que permeti seguir els moments i decisions més significatives del procés.

La informació no només es limitarà a Internet. L’edifici de Ca n’Altimira jugarà un paper clau en tot el procés participatiu. S’hi instal·larà una exposició que l’explicarà, incidint en la idea que anirà creixent a mida que avança el procés. També hi haurà un espai destinat a recollir l’opinió de la ciutadania, entre d’altres espais informatius. Ca n’Altimira serà l’espai on es duran a terme les diferents reunions i activitats participatives.

La ciutadania serà qui decidirà els usos i interessos que poden encabir-se a l’edifici, que serà un equipament de ciutat, de gestó pública i amb cabuda per a un públic divers.

Un procés participatiu en funcionament

Després d’una primera fase interna, en què han participat els portaveus dels grups polítics representats al ple de l’Ajuntament i tècnics municipals, s’ha establert un document marc, consultable al portal www.cerdanyola.cat/canaltimira, a partir del qual seguirà el procés participatiu per a decidir els usos que se li donen a l’edifici de Ca n’Altimira. Durant la segona fase del procés que ara s’inicia es definiran els usos i els interessos que acollirà l’equipament i hi haurà una tercera en la que es realitzarà el pla funcional.

Punt de partida

Derivat de la primera fase del procés s’han decidit alguns dels aspectes a partir dels quals es treballarà a la segona fase. Una de les decisions és que l’equipament ha de tenir abast de ciutat, transversal a ciutadans, sectors i regidories. També s’ha acordat que ha de ser un espai de gestió pública, que posi a l’abast de la ciutadania i entitats els recursos necessaris per dur a terme iniciatives de tot tipus, adaptant els espais polivalents i flexibles. Una altra conclusió és que donat que Ca n’Altimira està ubicat en un espai estratègic de la ciutat, el projecte és una oportunitat per ordenar el seu entorn, sempre preservant el valor patrimonial de l’edifici.

La ciutadania opina

El procés és ara en la segona fase. L’objectiu és obtenir informació per part de la ciutadania sobre les necessitats, els recursos, els interessos, la gestió… per a definir una proposta tècnica que doni resposta a tots aquests aspectes. Durant els propers mesos es duran a terme accions obertes d’informació, transparència i deliberació; tallers semioberts que es realitzaran  amb una mostra ciutadana específica complementada amb ciutadans/es a títol individual que s’hi hagin vinculat mitjançant les accions obertes; també es crearà una comissió de seguiment del procés.

Darrer pas, el pla funcional

Una vegada decidits els usos i interesos que tindran cabuda a l’edifici s’iniciarà una tercera i última fase en la que s’haurà de decidir com encabir aquests interessos en els espais de l’edifici.

Comparteix: