Sobre la compra de l’Hospital General de Catalunya

El Pla Sanitari del Vallès Occidental estableix un dispositiu hospitalari bàsic de 180 a 200 llits més 35 de mitja estada sociosanitària, que donaria servei a Montcada, Cerdanyola, Ripollet i Barberà (192.000 habitants previstos) en 30.000m2 cedits per la Mancomunitat. Amb un cost previst d’entre 60 i 70 milions i gestionat per la Corporació Sanitària Parc Taulí.
Imatge: Ara.cat

Imatge: Ara.cat

Recentment, des de la Conselleria s’anunciava la compra de l’Hospital General de Catalunya (HGC) com alternativa per tal de mitigar el dèficit de llits que patim al Vallès Occidental.  Substituiria l’antiga proposta de construcció dels hospitals de Cerdanyola i Rubí, respectivament. La idea és convertir l’HGC (que compta amb 297 llits d’hospitalització, bloc quirúrgic, unitats de cures intensives adultes i pediàtriques i búnquer de radioteràpia) en un hospital vinculat o depenent del Parc Taulí, el qual exerciria de centre de referència per a patologies complexes.

Donada la conjuntura actual, sembla prou difícil que es dugui a terme la construcció dels hospitals previstos al pla, que fa 10 anys que reclamàvem. Des de la Plataforma seguim amb expectació la nova proposta, que recolzarem només si, un cop es coneguin els detalls, encaixa en els paràmetres del model de sanitat pública i de qualitat que defensem. Mentrestant, ens amoïnen alguns aspectes, que confiem que es desvetllaran quan la conselleria presenti el projecte complet:

  • Atès l’històric de fallides econòmiques i posteriors injeccions de diner públic que ja s’hi van dur a terme, caldria una auditoria integral de la situació de l’hospital. Pel que s’ha anunciat, l’oferta de compra és d’uns 55 milions, però ens cal saber què estaríem comprant, en quines condicions i en quin estat, si té càrregues hipotecaries o legals, etc. No fos que el còmput total no sortís a compte i acabéssim pagant més per unes instal·lacions envellides que per unes de noves.
  • La posició del Conseller Comín al govern sembla feble, pressionat especialment per la responsable de sanitat del PDECat, Sra. Candini, i per les alcaldesses de Rubí i de Sant Cugat. També, la poca voluntat de l’actual propietat de l’HGC, segons diuen els mitjans.
  • En aquest sentit, hem de veure si serà un hospital de titularitat plenament pública, gestionat públicament i amb transparència i control, o si hi haurà zones de l’hospital on es faci atenció privada o de mútues.
  • L’HGC, integrat al sistema públic sanitari, SISCAT, des del 2012 fins la primavera passada, manté un contracte d’activitat amb el Servei Català de la Salut (CatSalut). Per aquest contracte, del qual va rebre 13,5 milions d’€ el 2015, hauria de mantenir el concert
    dels 850 tractaments de radioteràpia que realitza amb càrrec al CatSalut, ja que va ser el tracte quan l’HGC va decidir construir el costós búnquer de radioteràpia. Cal recorda que al Vallès Occidental només aquest hospital i la Mútua de Terrassa disposen de servei de radioteràpia. Ara, el dia primer del 2017 hi hauria d’haver una alternativa.
  • En cas que la compra de l’HGC es faci efectiva, és imprescindible que es garanteixi que s’hi pugui arribar amb transport públic des de Cerdanyola i Ripollet.

Per tant, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Cerdanyola-Ripollet seguim amb atenció la informació relacionada amb aquest projecte, del qual esperem poder conèixer ben aviat tots els detalls, que ens permetin saber si aquest hospital respondrà als criteris de titularitat pública, gestió pública i transparència i control que han de garantir un ús adequat dels nostres diners i una atenció sanitària de qualitat.

Comparteix: