La UAB inaugura un centre d’atenció i orientació a les famílies

Avui obre les portes la nova seu del Centre d’Atenció AFIN al campus de Bellaterra de la UAB, per oferir assessorament a famílies en qüestions com la reproducció assistida, l’adopció, l’acolliment, la diversitat familiar i la criança i l’educació.

Columnes_UABAquest centre ofereix assessorament, formació i atenció en reproducció assistida, adopció i acolliment, criança i educació, relacions familiars i socials, diversitat (familiar, ètnico-racial, funcional) i la seva gestió en els centres educatius. Els seus professionals pertanyen a diferents disciplines (Antropologia, Psicologia, Ciències de la Salut, Psiquiatria, Dret) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de l’entorn UAB (hospitals on aquesta universitat té unitats docents: Parc Taulí de Sabadell, Sant Pau de Barcelona, etc).

“Hi ha situacions familiars que requereixen d’una mirada oberta, que no se les jutgi ni patologitzi, i això ho podem fer els antropòlegs o psicòlegs socials”, explica Diana Marre, directora del Centre AFIN i investigadora del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB. Segons ella, “actualment existeix un buit, un espai que no està cobert per professionals, per atendre molts dubtes que tenen les persones davant els nous models familiars”.

Els darrers anys s’ha detectat un major índex de diagnòstics de certs trastorns en els nens i nenes adoptats, ara adolescents, fruït del boom de l’adopció a la dècada del 2000 així com dificultats de moltes famílies per parlar de l’adopció i integrar en el relat biogràfics dels nens adoptats. Els investigadors de la UAB també han detectat l’especificitat de necessitats d’acompanyament als progenitors en el procés de famílies formades per Tècniques de Reproducció Assisitida o subrogació (mares de lloguer).

La nova seu del Centre d’Atenció AFIN és una casa situada al Carrer Vila Puig, a tres minuts de l’Estació de FGC Bellaterra. En la jornada de portes obertes, que té lloc avui dilluns 7 de novembre, de 13 a 20 hores, tots els visitants podran veure les instal·lacions i ser atesos pel personal.

Els serveis que ofereix el centre, fundat el 2015 per facilitar la transferència dels resultats dels estudis portats a terme pel grup de recerca AFIN, són assessoria i formació a professionals i famílies, tant en grup com individual, sobre les seves línies d’investigació.

El centre s’adreça, a més de a les famílies, a escoles, grups o entitats, que requereixen d’aquests serveis. L’atenció la realitza personal qualificat, tots ells amb vinculació als projectes d’investigació desenvolupats pel grup de recerca AFIN de la UAB. L’atenció o consulta personalitzada o grupal serà per cita prèvia (es pot demanar per email o per telèfon). Els tallers i activitats de formació i informació s’anunciaran prèviament.

Les properes activitats previstes inclouen unes xerrades per a AMPES de centres educatius dels districtes de Gràcia i Les Corts (Barcelona) sobre parentalitat positiva, tallers per a mares, pares i nens i nenes, i seminaris d’atenció a la diversitat per a docents i orientadors escolars.

Un centre de serveis que neix fruït de la recerca

AFIN és un grup interdisciplinari i interuniversitari d’investigació bàsica i aplicada en ciències socials, humanes i de la salut amb seu al Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.

Els seus àmbits de recerca i treball prioritaris són la infància, l’adolescència i la joventut, les relacions familiars i socials, situacions de risc i crisi, dificultats i oportunitats, drets i deures, polítiques públiques i espais vitals (la vida personal, familiar i social de nens, nenes, adolescents i joves i els desafiaments i oportunitats derivats dels canvis en les seves vides personals, familiars i socials en un món globalitzat).

Durant els darrers anys, a més dels diferents projectes d’investigació, ha dut a terme activitats com ara l’avaluació i revisió de diagnosi de nens, nenes i adolescents adoptats amb dificultats escolars o relacionals; cursos d’habilitats parentals per a famílies amb criatures amb necessitats especials; tallers de postadopció; xerrades i tallers per a famílies adoptives, seminaris sobre diversitat familiar per a professors en actiu; servei d’acompanyament per a persones en processos de reproducción assistida; definició i elaboració de continguts per a aplicacions (apps) sobre la son, l’alimentació i la cura de nens, entre molts d’altres.

AFIN està integrat per professionals de l’antropologia social, les ciències de l’educació, el dret, la medicina, la psicologia, la sociologia i el treball social, pertanyents a diverses universitats i institucions, públiques i privades. Des de la seva creació el 2004, el treball del grup s’ha caracteritzat pel seu enfocament interdisciplinari, la creació de sinergies amb altres grups i institucions nacionals i internacionals, i una decidida voluntat que els resultats de les seves investigacions transcendeixin l’àmbit acadèmic.

Comparteix: