Els alcaldes dels municipis de l’àrea de referència del Parc Taulí es reuneixen

Les màximes responsables dels nou municipis que tenen de referència l’Hospital Taulí han assistit a una reunió per conèixer les dades del 2016 del Consorci com ara les urgències, projectes futurs, unitat docent, Salut mental, o inversions, entre altres.

alcaldes tauliAmb l’objectiu de mantenir una via compartida amb els màxims representants dels 9 municipis de referència del Taulí, s’ha tornat a convocar una nova reunió d’alcaldes i regidors dels municipis que tenen com a referència el Consorci Hospitalari del Taulí. A la reunió s’ha donat informació dels darrers projectes de la institució i, particularment, de la recuperació de l’activitat fins fa poc derivada a la Clínica del Vallès.

Han assistit, a més de l’alcalde, i la regidora de Cerdanyola, els representants dels municipis que tenen com a referència el Consorci Hospitalari del Parc Taulí, i part de la direcció hospitalària com ara el President , Modesto Custodio, el Director d’Economia i Serveis, Francesc Luque, la Directora Executiva de l’Hospital, Cristina Carod, o el Director General, Joan Martí López, entre altres. La reunió s’ha fet a l’Hospital Taulí a les 10 d’aquest matí.

Els directius de l’hospital han comentat que el pressupost actual és de 250 milions d’euros dels quals el 60% correspon a despesa de personal i solament 2 milions es destinen a inversions. Precisament aquest darrer punt s’està convertint en un problema, ja que s’hauria d’invertir molt més per millorar i posar al dia les instal·lacions, de fet han comentat que serien necessaris 18 milions d’euros per millorar i actualitzar les infrastructures hospitalàries actuals.

L’alcalde i la regidora de Cerdanyola han mostrat la seva sorpresa per la informació donada, i que desconeixien, sobre l’ampliació de l’atenció als centres ambulatoris de la ciutat. En aquest sentit han informat que a Cerdanyola s’ha potenciat les urgències menors, incrementat l’oferta assistència especialitzada i s’ha millorat la coordinació per tal de millorar l’accessibilitat a diferents proves que fins ara es deriven fora del territori.

L’alcalde i la regidora també han demanat participar en el Consell en el qual estan l’Hospital, la Generalitat, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Sabadell. Són conscients que això implicaria un canvi dels estatuts i per tant han demanat que siguin convidats a assistir a l’igual que la resta de municipis que configuren l’àrea de referència hospitalària. Amb aquesta mesura podrien conèixer però també opinar sobre un centre sanitari cabdal per a la població de Cerdanyola.

Pel que fa a l’ activitat pública de la Clínica del Vallès, gestionada per una entitat privada i que fins el passat 15 d’agost rebia activitat per part del Servei Català de la Salut (CatSalut), han comentat que ha estat absorbida en part per l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i l’Hospital de Terrassa.

En aquest sentit han subratllat que la sanitat pública ha guanyat amb el procés perquè fins ara la Clínica del Vallès rebia 7,5 milions d’euros anuals per fer una determinada activitat i aquesta quantitat es destina ara al Parc Taulí (5 milions) i a l’Hospital de Terrassa (2,5). D’altra banda, un total de 32 treballadors fixes de la Clínica del Vallès que feien aquesta activitat al centre han estat absorbits pel Taulí (22) i per l’Hospital de Terrassa (10).

Per tal de poder assumir la nova activitat, el Parc Taulí ha posat en marxa una unitat centrada en el malalt gran i crònic amb 24 llits, i ha incrementat 15 sessions de quiròfans setmanals. A Terrassa s’han augmentat vuit sessions de quiròfans setmanals i s’ha obert una unitat d’hospitalització amb 20 llits.

El següent pas serà la derivació de la sanitat pública de l’Hospital General de Catalunya i els projectes futurs que té la Conselleria i que segons el conseller passarien per l’absorció total de l’hospital privat per tal de substituir els centres públics hospitalaris previstos a Cerdanyola i Rubí. D’aquest tema però encara no es coneix el projecte i per tant s’està a l’espera del desenvolupament total del projecte anunciat pel Conseller.

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell és públic i gestiona l’Hospital de Sabadell, UDIAT Centre Diagnòstic, Albada Centre Sociosanitari, Salut Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí, Atenció a la Dependència Parc Taulí, i també els serveis de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, a través d’una societat anònima. El Consorci és el soci únic d’aquesta darrera entitat i nomena a tots els membres del seu consell d’administració. A més a més, és Unitat docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té la consideració de l’Hospital Universitari.

La Direcció General exerceix la màxima potestat executiva al Consorci i a totes les entitats unipersonals i vinculades, a través de la seva estructura directiva- organitzativa.

La funció del Consell de Govern marcar les polítiques estratègiques, i controla de forma integrada la Institució. Aquest control integrat està basat en els valors de la Corporació.

Comparteix: