Podem exigeix al Govern de Cerdanyola que impulsi iniciatives per complir la resolució sobre sóls contaminats

El dia 6 d’octubre de 2016, els i les diputades del grup parlamentari Catalunya Si Que es Pot, van portar la proposta de resolució sobre “sòls contaminats” al Debat de Política General del Parlament de Catalunya. La proposta va ser aprovada per 124 vots a favor, cap vot en contra i 11 abstencions.

panorc3a0mica-abocadors_1El Cercle Podem Cerdanyola ha celebrat la bona notícia de l’aprovació de la Resolució sobre Sòls Contaminats a Cerdanyola. La resolució inclou tres emplaçaments de Catalunya (Cerdanyola, Flix, i Súria-Sallent-Balsareny), que per diferents motius i en diferents circumstàncies comparteixen un greu conflicte mediambiental: la contaminació del sol i el subsòl i les masses d’aigua, amb greus conseqüències per a la salut de les persones i per al posterior desenvolupament d’aquests territoris.

La resolució insta al govern de la Generalitat de Catalunya a desenvolupar la Llei 22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls contaminats. “Una regulació que protegeixi el sòl prevenint alteracions d’origen entròpic, el règim jurídic aplicable als sòls contaminats de Catalunya, que fixi les obligacions específiques per a les empreses i activitats potencialment contaminants, aplicant el principi de “qui contamina paga”, que determini les obligacions de les persones físiques o jurídiques propietàries de sòls, que fixi el règim d’acreditació de les entitats que poden fer actuacions de recerca i recuperació de sòls i amb finançament públic necessari per desenvolupar-la”.

Podem Cerdanyola, volem agraeix i reconeix la tasca portada a terme per ciutadans i ciutadanes i per diferents plataformes i associacions ecologistes (Cerdanyola Via Verda-Cerdanyola Sense Abocadors) que han lluitat molts anys perquè es resolgui la dramàtica situació mediambiental i de salut que pateix la nostra ciutat, provocada per l’existència de diferents abocadors. Així mateix, reconèixer la tasca que ve realitzant des de l’any 2015 el col·lectiu Stop Direccional, que ha posat sobre la taula el tema dels abocadors, amb l’objectiu d’aconseguir que es trobin les solucions més adients, en especial de l’abocador Can Planas i Elena.

Podem anima a tota la ciutadania de Cerdanyola a que totes plegades vigilem i treballem des del territori perquè es compleixi aquesta resolució i exigeix al govern de la ciutat -que no ha pres una posició compromesa en aquest sentit, ni ha convocat en un any i mig el Consell de Medi Ambient-, que impulsi iniciatives orientades al compliment d’aquesta resolució.

Comparteix: