Es crea una plataforma contra el crematori

Un grup de veïns i veïnes de Cerdanyola ha creat una plataforma per mostrar el seu total rebuit cap al crematori en la ciutat, ja que, en cas de construir-se, empitjoraria encara més la qualitat de l’aire que respirem.

Plano-del-proyecto-del-nuevo-t_54388171919_54028874188_960_639Tal com afirma la plataforma en un comunicat, el passat Setembre del 2013 l’Ajuntament va aprovar un projecte per construir un tanatori i un crematori al cementiri de Cerdanyola del Vallès. El projecte es va adjudicar a l’empresa Truyols que, a canvi, hauria d’invertir 1.800.000 € per reformar el cementiri. El crematori, que donaria servei a tota la comarca, estaria regulat per una legislació sobre emissió de gasos que data de 1976 i que no estableix cap tipus de control sobre les emissions. Si bé és cert que l’empresa s’ha ofert a instal·lar uns filtres, aquest no estaran regulats i, en cas de no funcionar, l’administració local no podria sancionar l’empresa de cap manera. El crematori quedaria situat a uns 500 metres de l’IES Gorgs, a uns 800 metres de l’Escola Bressol Montflorit, a menys d’un kilòmetre de l’escola Turó de Guiera i a 400 metres de les primeres poblacions de la ciutat.

El passat 29 de Setembre, durant el ple municipal, l’Ajuntament va exposar una via per la qual es tancava l’opció de construir un tanatori a la nostra ciutat però, després de no arribar a cap acord, ja que la majoria de grups van acordar deixar el punt sobre la taula, la presa de decisió va quedar prorrogada fins al ple d’octubre. Aquest fet va preocupar el grup de ciutadanes que han creat la plataforma, ja que demanen un “No clar”.

Veient tot aquest enrenou i preocupats per l’impacte a la salut de tots els que vivim a Cerdanyola, el grup de veïns i veïnes van han decidit crear una plataforma per mostrar el seu total rebuig cap a crematori. Actualment estan recollint signatures per tal de fer veu als partits polítics, que a elles sí que els preocupa la qualitat de l’aire que respirem. Que ja estan fartes que es jugui amb la nostra salut i amb la dels nostres fills. El comunicat també recorda que la nostra ciutat té l’aire greument contaminat a causa de la Uralita i els abocadors, a més a més, també afegeix les radiacions de les antenes, tres lluites que continua vigent a la nostra localitat.

Els precedents

El mes de setembre del 2013 es va aprovar el projecte de tanatori que es construiria a la zona de l’actual cementiri de Cerdanyola. Aquest projecte, necessari per a la nostra ciutat, incloïa també un crematori a canvi que l’empresa contractada (Truyols) assumís el cost de la reconstrucció del cementiri (valorat en 1.800.000€), ja que aquest es troba en mal estat perquè cap dels governs anteriors va destinar la tassa dels nínxols en el manteniment d’aquests.

El crematori, que donaria servei a tota la comarca, hauria de complir la normativa vigent, que és de l’any 1976 i no inclou cap mesura de control ni filtres de gasos, fet que posaria en perill la salut de les persones. En aquest sentit, l’empresa Truyols es va comprometre a posar uns filtres, però és un compromís que està fora de contracte i, per tant, en cas que l’empresa adjudicatària no els posés, l’Ajuntament no tindria cap capacitat sancionadora.

Els grups municipals de Compromís i ERC sempre s’han manifestat contraris al crematori. Per aquest motiu, ERC va interposar un recurs de reposició en juny del 2014 que va ser inadmès el setembre del mateix any. Com a conseqüència, el grup va posar un recurs contenciós que va ser admès a tràmit el gener del 2015. La moció que va quedar sobre la taula el passat ple de setembre pretenia revocar la inadmissió del recurs, estimar-ho i, d’aquesta manera, retrotació del procediment just al moment anterior a l’adopció de l’acord del ple d’abril del 2014.

Les emissions dels crematoris augmenten el risc de patir malalties greus i mortals

La cremació és una activitat potencialment contaminant de l’aire que respirem, així ho afirmen els experts i , fins i tot, Greenpeace va publicar un informe de 92 pàgines al respecte. La gent que viu a prop dels crematoris tenen pitjor qualitat de vida, un major risc de patir malalties i un increment de la mortalitat prematura associada als contaminants atmosfèrics que desprèn la instal·lació.

Com en qualsevol procés de combustió es generen nombroses substàncies contaminants com són els òxids de nitrogen, el monòxid i diòxid de carboni, gasos àcids com diòxid de sofre i el clorur d’hidrogen, partícules, compostos orgànics i metàl·lics. Els més conflictius són els contaminants persistents, és a dir, els que s’acumulen en el cos. D’aquest últim tipus, en els crematoris es genera mercuri, dioxines i hidrocarburs aromàtics.

Les dioxines són un problema greu per a la salut fins i tot en petites quantitats. Inclouen una gran varietat de compostos amb diferent toxicitat. Produeixen danys en sistema endocrí, a escala neurològica, en la reproducció i provoquen alguns tipus de càncer. Les dioxines s’acumulen fonamentalment en el teixit gras dels animals i les persones i triguen molt temps a eliminar.

El mercuri és perillós pels seus efectes sobre el sistema nerviós i en especial durant l’embaràs. Igual que les dioxines, s’acumulen en el teixit gras de les persones i dels animals. La major part del mercuri que acumulem en el nostre cos procedeix del consum de greixos animals com peix, carn, greix, mantega, etc.

Un perill per a l’embaràs

Els científics de la Universitat de Newcastle van publicar un informe que demostrava que les dones embarassades que viuen a prop d’incineradores o crematoris poden patir un risc major (un 17% més) de tenir nadons amb malformacions congènites. Segons la professora Louise Parker, en analitzar les dades “trobem un augment en el risc de patir espina bífida i defectes cardíacs relacionat amb la proximitat als incineradors, i un augment en el risc de patir anencefàlia (una anormalitat cerebral) i altres anomalies congènites relacionades amb la proximitat als crematoris,”.

El cas d’Uribarri: un cas idèntic on l’Ajuntament, a diferència de Cerdanyola es va oposar a la funerària

A Uribarri un districte de Bilbao, una funerària va haver de lluitar amb ungles i dents contra l’Ajuntament i les veïnes per construir un crematori a pocs metres dels habitatges. Els ciutadans van alertar que això dispararia les malalties i les males olors de la zona, i així ho van confirmar els informes realitzats per biòlegs i enginyes que confirmaven que els crematoris eren una font de contaminació ambiental que dispersa tòxics que produeixen càncer, depressió immunològica, i afecta el sistema reproductiu, entre d’altres.

Comparteix: