Stop Direccional aconsegueix portar l’abocador de Can Planas al Parlament

Stop Direccional valora les preguntes del ple de setembre i celebra que ha aconseguit portar l’Abocador de Can Planas al Parlament de Catalunya.

stopdireccionalStop Direccional va valorar en una roda de premsa les respostes que va rebre del Govern Municipal a l’Audiència Pública del mes de setembre. Al mateix temps, va anunciar que gràcies a una proposta seva, l’abocador de Can Planas ha tornat al debat Parlamentari.

Deute del Consorci del Centre Direccional

Stop Direccional ha recordat que l’informe que s’ha fet des de secretaria de l’Ajuntament sobre el deute del Consorci (90 milions d’euros) aprecia una gestió econòmica de l’ens molt deficient. La plataforma denuncia que el contracte amb la financera obligava a què, cada cop que el Consorci faci una gestió de compravenda, els diners que s’ingressen han de destinar-se per pagar el crèdit. Però aixó no s’ha fet. A data d’avui s’han venut terrenys però no s’ha pagat res del crèdit. Stop Direccional va preguntar a l’audiència pública sobre aquest fet greu, però la resposta d’Iñigo Enterria va ser “una sèrie de consideracions genèriques sobre la situació, sense informar de quin és el pla d’actuació a partir d’ara que, si és que tenen, no ens l’expliquen”, deia Jorge Haro, membre de la plataforma. Stop Direccional també alerta que hi informes d’intervenció que alerten que no s’ha complert la llei de contractes públics.

El conveni per la remediació de Can Planas

El passat ple de setembre va quedar sobre la taula la resolució del conveni per la remediació de l’abocador de Can Planas. Segons aquest conveni, que ja estava caducat, l’Ajuntament hauria de pagar el 20% de la remediació de l’abocador. La plataforma sospita que en cas d’haver-se anul·lat el conveni, a l’Ajuntament potser li hagués tocat pagar un 40% de les despeses, ja que era propietari del 40% de les terres contaminades

El grup opina que això no l’han de pagar els propietaris, sinó els responsables de la contaminació, tal com especifiquen les normatives europees de “qui contamina paga”. En aquest sentit, el grup demana que es faci una investigació seriosa sobre quines responsabilitats té cadascú en la contaminació, tant institucions com empreses privades, ja que aquestes últimes no apareixen al conveni, que només feia pagar a entitats públiques: AMB, Agència de Residus i Ajuntament de Cerdanyola. Stop Direccional vol saber quines altres accions té plantejades el Govern Municipal a banda d’anul·lar el conveni, i qualifica el punt que es va portar al ple com “un brindis al Sol”.

La problemàtica dels lixiviats

El passat mes de maig va arribar a mans de la regidora Elizabeth Pasamonte un informe de l’AMB que admetia la connexió de lixiviats al clavegueram urbà “en cas d’emergència”, alhora que deia que les aigues residuals de l’abocador són similars a les aigües residuals urbanes. El grup alerta que això es contradiu, ja que de ser igual de tòxic, no hi hauria cap problema en connectar els lixiviats al clavegueram però, en canvi, sí que s’hi fa.

El mes passat va arribar un segon informe de l’AMB més detallat que informava que el buidatge dels dipòsits amb aigües residuals s’efectuaven dos cops per setmana. Al mateix informe apareixia una taula amb el registre de buidatge que tornava a contradir la informació, ja que segons aquest registre només es fa un buidatge al mes. Segons Elizabeth, els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament estan avaluant l’informe per prendre les mesures oportunes. Miguel Molina lamenta que Elizabeth digués al ple que “ens faria arribar altra vegada el registre detallat de buidatge fins al mes de juliol”, quan la plataforma mai havia rebut cap informe d’aquest tipus.

Hi ha delicte però no responsables

En la darrera roda de premsa del Govern de Cerdanyola anunciant el trencament amb CiU Helena Solà va anunciar que “l’abocador de Can Planas és un abocador tòxic, perillós per la salut de les persones que està abocant gasos i lixiviats que van a parar a la riera de Can Magrans. La Plataforma lamenta que la regidora digues això i no hagi denunciat ni a fiscalia ni al Seprona. En aquest sentit Albert Lázaro va anunciar que “potser es trobi que se li apliqui l’article 329″, que diu:

1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o que hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio, será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses.

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.

Salvador Sagarra i Albert Lázaro (abans membres de Cerdanyola Sense Abocadors i ara de Stop Direccional) ja van denunciar al 2009 al Seprona que les teles de l’Abocador Elena estaven trencades i mal colocades. La denúncia va ser arxivada perquè va haver-hi un informe tècnic de l’AMB i de l’Ajuntament de Cerdanyola que avalava la instal·lació. Anys més tard, al 2015, la pròpia administració va publicar un nou document que posava de manifest que els gasos de l’Elena estaven descontrolats, donant la raó als activistes.

Aquest document públic el van utilitzar els membres de Stop Direccional per tornar al Seprona i aconseguir reobrir la denúncia que s’havia arxivat. Aquesta nova denuncia fa sis mesos que es va posar, i el grup anuncia que “prendrà cartes amb fiscalia” i la justícia “haurà d’aplicar l’article 329 perquè va haver-hi funcionaris de l’Ajuntament que van donar el vistiplau a la instal·lació de l’abocador Elena. Segons Stop Direccional, aquests funcionaris “hauran de donar explicacions, dir si ho van fer per iniciativa pròpia o si els hi va demanar el regidor o l’alcalde de l’època”.

Stop Direccional aconsegueix incloure Can Planas al debat del Parlament

Stop Direccional, arran d’unes converses amb el grup parlamentari de Catalunya Si Que Es Pot, va aconseguir incloure la problemàtica de Can Planas a la proposta de resolució sobre sols contaminants que es va presentar el passat dijous al Parlament de Catalunya. La proposta va ser aprovada per 124 vos a favor, cap en contra i 11 abstencions.

Cerdanyola del Vallès, els terrenys entre Cerdanyola i Sant Cugat, un altre cas de sols contaminats, d’externalitats ambientals i de feble resposta administrativa derivats en aquest cas que l’empresa concessionària li va sortir més a compte més que restaurar les argileres, reblar, reomplir els forats
de les antigues extraccions d’argiles amb residus industrials de diferents tipus sense complir les garanties ambientals. Durant 15 anys van estar abocant més tones de sals de segona fosa d’alumini, per sobre dels autoritzats, líquids dielèctrics sense autorització, escòries d’incineració, fangs industrials, etc. i tota mena de contaminants que han deixat milions de metres cúbics contaminats de residus industrials considerats perillosos i que tenen efectes nocius sobre la salut.

Considerava l’informe de l’IDOM que només descontamina r i tractar aquestes hectàrees contaminades costaria sobre els 196 milions, costos que de nou s’haurien de sufragar en diners de tots i totes.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar, durant els 8 mesos vinents, mitjançant el procediment més àgil, Decret o Reglament, la Llei 22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls contaminats, sense perjudici de l’aplicació de la normativa sectorial vigent en matèria de residus i de qualitat ambiental. Una regulació que protegeixi el sòl prevenint alteracions d’origen entròpic, el règim jurídic aplicable als sòls contaminats de Catalunya, que fixi les obligacions específiques per a les empreses i activitats potencialment contaminants, aplicant el principi de “qui contamina paga”, que determini les obligacions de les persones físiques o jurídiques propietàries de sòls, que fixi el règim d’acreditació de les entitats que poden fer actuacions de recerca i recuperació de sòls i amb el finançament públic necessari per desenvolupar-la.

Moció per declarar Can Planas sòl contaminat

Stop Direccional va recordar que el mes de maig es va reunir amb Ciutadans i el PP per presentar una moció que tornés a sol·licitar a la Generalitat que declari Can Planas com a sol contaminat. Aquesta moció es va tornar a presentar a ple perquè a l’anterior no va poder participar el grup municipal de Ciutadans, ja que no tenia representació al plenari.

La moció es va aprovar per unanimitat però, segons va dir el portaveu del PP, Manuel Buenaño, “fa un parell de setmanes vaig sol·licitar unes còpies de les cartes que havia enviat l’Ajuntament al Parlament per traslladar la moció, però ni al PP ni a Stop Direccional ens ha arribat cap informació al respecte”. Aquestes paraules de Buenaño fan sospitar que, cinc mesos després, el Govern encara no ha enviat el requeriment al Parlament.

Manca de senyalització

Stop Direccional continua denunciant que l’Ajuntament no ha senyalitzat els carrers propers a l’abocador Elena anunciant a la ciutadania que passeja o fa esport per la zona que aquell indret és perillós i que no és aconsellable apropar-se.

Aquesta manca de senyalització i d’informació afecta als treballadors de la fàbrica “Ceràmiques Costa”, que està a tocar de l’abocador Elena. Aquests treballadors estan respirant els gasos tòxics sense cap tipus de protecció. El grup es pregunta si això és una negligència dels sindicats o dels serveis de salut de l’Ajuntament. “Això és de denúncia de jutjat de guàrdia”, remarcava Albert Lázaro.

Consell de Medi Ambient

Stop Direccional continua demanant el Consell de Medi Ambient després de catorze mesos sense que el nou govern el convoqui. El grup va recordar que altres regidories, com Educació, “la participació funciona molt bé i s’han realitzat ja tres consells escolars d’on hi han sorgit diferents grups de treball”, però lamenta la falta de convocatòria per part de la regidoria de Medi Ambient.

Segons una ex-integrant del col·lectiu REFEM, el govern es va comprometre amb ells a què el Consell de Medi Ambient es convocaria pel passat mes de juliol perquè “ja estava tot enllestit per convocar-ho”. En canvi, la regidora Elizabeth va dir al ple que, a causa del canvi de cartipàs (quan el govern es va ampliar amb CiU i ERC), es convocarà a la tardor. Miguel Molina va dubtar sobre aquesta nova convocatòria, ja que recentment s’ha presentat el nou cartipàs (sense CiU) i, tal com diu la regidora Elizabeth, s’han de modificar les comissions, els titulars i suplents i a convocar a les entitats, motiu pel qual “o no es convocarà a la tardor, o ens van enganyar la darrera vegada”. Stop Direccional lamenta que mai ha rebut una invitació per participar al Consell de Medi Ambient, a diferència com si han fet altres entitats relacionades amb medi ambient de la ciutat.

Estudi de qualitat de l’aire

Stop Direccional també va aprofitar la roda de premsa per parlar del nou estudi de qualitat de l’aire, un estudi que és idèntic al que ja es va realitzar en 2013 i que creuen insuficient, ja que analitza pocs compostos i que no aportara res de nou. El grup demana al Govern que treballi amb els informes que ja té i intenti millorar la qualitat de l’aire amb accions, com convertir la ciutat en “Zona 30″, on els vehicles circulin a un màxim de 30 km/h per reduir els nivells d’emissió de contaminants.

Preocupats per la situació, contents per la feina feta

Stop Direccional es mostra molt preocupat per la situació dels dos abocadors més perillosos de la Plana del Castell: l’abocador de Can Planas i l’abocador Elena. Malgrat tot, considera que està treballant per fer passes importants, com tornar a portar el debat al ple i al Parlament, aconseguir informes de l’AMB, denúncies al Seprona i diferents accions. “Malgrat la preocupació, estem avançant i destapant coses per trobar solucions”, tancava Cecilia Collado.

Vídeo de les intervencions a l’audiència pública de setembre

Comparteix: