Suma d’esforços per regular les places d’aparcament reservades a persones amb mobilitat reduïda

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, la Policia Local de Cerdanyola del Vallès, La Unió Sindical Obrera de Catalunya – Federació d’Empleats Públics (USOC-FEP) i l’Associació Funcional per la Integració Social (AFIS) sumen esforços per ampliar en nombre, regular, i millorar les places reservades a persones amb mobilitat reduïda.

Imatge i text: AFIS

Imatge i text: AFIS

Després de traslladar el malestar de l’AFIS i de la USOC-FEP sobre el mal ús de les targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda a la ciutat a l’Ajuntament i a la Policia Local, aquesta va començar a prestar una atenció especial en el control de l’ús correcte de les targetes d’aparcament dels vehicles estacionats a les places reservades a persones amb mobilitat reduïda per garantir el correcte ús de les mateixes per les persones que veritablement ho necessiten, i evitar el seu ús fraudulent per unes altres.

L’AFIS i la USOC-FEP també van exposar a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i a la Policia Local la manca de places en alguns punts de la ciutat, tema que s’està treballant conjuntament per les quatre parts per anar ampliant progressivament el nombre de places reservades a persones amb mobilitat reduïda. Aquestes noves places comptaran amb la zona de transferència i en el cas que ho necesiten amb la pertinent rampa per pujar a la vorera.

També s’està treballant en un sistema per regular l’horari d’ús d’aquestes places i així facilitar la rotació, la mobilitat i l’autonomia de les persones amb mobilitat reduïda, en una nova ordenança per regular l’ús de les targetes i les places, i en millorar les places ja existents a la ciutat repintant, afegint-les zones de transferència i les rampes per pujar a la vorera en el cas que sigui necessari.

Des d’AFIS volen agrair l’atenció prestada i el treball que s’està duent a terme per aquest tema a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a la Policia Local de la nostra ciutat i a la Unió Sindical Obrera de Catalunya – Federació d’Empleats Públics (USOC – FEP).

Comparteix: