L’Ajuntament demanarà suport a la Diputació de Barcelona en la lluita contra les antenes

L’Ajuntament es compromet amb el veïnat a demanar suport a la Diputació de Barcelona per saber si l’antena de telefonia del Turonet està en funcionamen. Es demanarà l’ajut tot i que l’empresa titular de l’antena, Vodafone, nega que estigui en funcionament.

Reunion_antenas-1054L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès s’ha compromès amb el veïnat del Turonet per sol·licitar un mesurament del nivell d’emissió de l’antena de telefonia del carrer de Pompeu Fabra a la Diputació de Barcelona per saber del cert si està en funcionament i en cas afirmatiu, quines són les dades d’aquesta emissió. Es demanarà aquest mesurament malgrat l’empresa titular, Vodafone, manifesta que l’antena no funciona. La petició municipal contemplarà mesuraments cada sis mesos. En ambdós casos i futurs mesuraments el municipi facilitarà la informació que se’n desprengui a l’Associació de Veïns del Turonet i a la població en general.

El govern municipal reitera el seu suport a les demandes expressades pel veïnat afectat que exigeix desmantellar l’antena emissora promoguda per Vodafone. La proposta passa per traslladar-la a un altre emplaçament on es redueixi l’afectació a les persones. Vodafone es nega a assumir aquest canvi rebutjant els espais de titularitat municipal que Ajuntament i els veïns havien consensuat per instal·lar-hi l’emissor.

El moviment veïnal i l’Ajuntament deixen clar que es tracta d’una lluita per poder gaudir d’unes tecnologies més curoses amb el medi ambient i la salut de les persones, tecnologies que ja existeixen i es fan servir a diversos països europeus.

Municipi i ciutadania mantenen activa la col·laboració per evitar la instal·lació i posada en marxa d’antenes que puguin atemptar contra la salut de les persones.

Dades públiques

L’Ajuntament té la intenció de publicar les dades dels mesuraments a la pàgina web municipal i altres suports existents perquè la ciutadania les conegui. La web de l’Ajuntament també facilitarà informació sobre futurs emplaçaments de les antenes. El govern es posa a disposició de qualsevol entitat veïnal que es consideri afectada per la implantació de qualsevol repetidor de telefonia al seu barri.

El govern no donarà suport a la implantació d’una torre de telefonia de grans dimensions al casc urbà de la ciutat. Pel que comporta d’invasió de l’espai ciutadà i les afectacions a la salut de les persones que puguin desprendre’s del seu funcionament.

Comparteix: