Mercadona imposa silenci a les treballadores acomiadades a canvi de la indemnització

Els acords d’acomiadament de la cadena de Juan Roig, que detallen les indemnitzacions a percebre, inclouen la prohibició de parlar amb periodistes i criticar l’empresa a les xarxes socials.

Mercadona utilitza clàusules de confidencialitat amb extreballadores acomiadades per evitar que critiquin, parlin amb periodistes o expliquin la seva experiència a les xarxes socials i, d’aquesta manera, embrutin la marca de l’empresa de distribució alimentària o del seu president, Juan Roig. Les clàusules s’inclouen als acords privats signats amb treballadores que han estat acomiadades mitjançant expedients disciplinaris amb l’objectiu de reconèixer aquests acomiadaments com a improcedents i canviar la indemnització a la qual té dret el treballador pel seu silenci.

Les clàusules que fixa Mercadona en aquests casos inclouen la prohibició expressa de parlar amb periodistes i mitjans de comunicació en els termes següents: ”… El treballador/a s’obliga a no dur a terme accions divulgatives amb aquesta informació o qualsevol altra a la qual hagi tingut accés per qualsevol mitjà i faci referència a Mercadona, independentment de la forma, la manera i el contingut, que pugui comprometre, perjudicar o danyar els interessos de Mercadona o els seus empleats, bé personalment, bé quan ho faci mitjançant pseudònim, ja sigui en l’ordre jurídic, ja en el de les relacions personals del treballador/a, o mitjançant els mitjans de comunicació sigui quina sigui la via (TV, ràdio, premsa escrita o internet, xarxes socials, entre altres). Igualment, el treballador/a no es podrà manifestar públicament contra els interessos de l’empresa, ni abocar informació que pugui danyar la imatge i la bona reputació de Mercadona, ni fer accions amb aquesta informació, sigui quina sigui la forma i el contingut”.

Les clàusules del contracte que precedeixen les que es reprodueixen aquí acorden l'extinció de la relació laboral, la transacció en matèria econòmica i indemnitzatòria, el saldo i la quitança i la renúncia a emprendre accions judicials, entre altres qüestions.

Les clàusules del contracte que precedeixen les que es reprodueixen aquí acorden l’extinció de la relació laboral, la transacció en matèria econòmica i indemnitzatòria, el saldo i la quitança i la renúncia a emprendre accions judicials, entre altres qüestions.

Mercadona sol utilitzar l’acomiadament disciplinari com a mètode per estalviar-se la indemnització i mantenir l’ordre entre les treballadores que romanen a l’empresa. Com va explicar fa temps el digital La Marea, per motivar aquests acomiadaments disciplinaris s’al·leguen fets com col·locar malament una ampolla a les prestatgeries, no somriure davant la clientela, donar un cop a una porta o queixar-se del tracte del servei mèdic.

Si els treballadors no accepten l’acomiadament disciplinari per aquestes causes i recorren a la via judicial, la primera instància que utilitza Mercadona per evitar els tribunals és l’acord mitjançant contractes privats amb les treballadores, amb l’objectiu de pactar una indemnització més baixa a canvi de signar aquestes clàusules de confidencialitat que impedeixen que els antics empleats critiquin Mercadona de qualsevol manera. L’incompliment d’aquesta clàusula pot comportar indemnitzacions a favor de l’empresa que oscil·len entre els 3.000 euros i quantitats que tripliquen l’import de la indemnització per acomiadament.

Si els treballadors no accepten l'acomiadament disciplinari per aquestes causes i recorren a la via judicial, la primera instància que utilitza Mercadona per evitar els tribunals és l'acord mitjançant contractes privats amb les treballadores

Si els treballadors no accepten l’acomiadament disciplinari per aquestes causes i recorren a la via judicial, la primera instància que utilitza Mercadona per evitar els tribunals és l’acord mitjançant contractes privats amb les treballadores

Qüestionada per aquests acords de confidencialitat, les fonts de Mercadona no han negat la seva existència i han afirmat el següent a l’autor d’aquest reportatge: “Sobre la confidencialitat que dius que s’exigeix ​​als treballadors, tu mateix fa diversos mesos que parles amb qui has considerat oportú, tant amb treballadors com amb extreballadors”.

El digital La Marea ha publicat diversos reportatges i notícies sobre el tracte que dispensava l’empresa de Juan Roig als seus empleats. L’article “Mercadona, drets laborals de marca blanca” presentava diversos testimonis de treballadores, però mai cap empleat d’aquesta empresa amb un contracte de confidencialitat signat havia accedit a publicar el document ni a parlar-ne per por que Mercadona prengués represàlies contra ells.

Aquesta notícia ha estat redactada per Antonio Maestre i publicada a La Marea, un diari digital independent que funciona gràcies a les seves subscriptores i permet a distribució de les seves notícies gràcies a la seva llicència Creative Commons. Cerdanyola Informa ha agafat la traducció publicada a La Directa, una publicació que també utilitza llicències lliures.

Comparteix: