Finalitza la campanya ‘Jo reciclo la meva ciutat’

Durant vuit dies s’ha informat a la ciutadania a peu del contenidor sobre la recollida selectiva i la necessitat de fer-la ben feta.

reciclar-8098La campanya, amb el missatge principal “Jo reciclo la meva ciutat ”, s’ha fet a 12 zones de la nostra ciutat. En concret s’ha actuat a 88 punts de reciclatge els dies 30, 31 de maig, 1, 2, 3, 6, 7 i 8 de juny. Aquests dies 14 parelles d’informadors han interactuat directament amb la ciutadania a peu dels contenidors de la recollida selectiva, amb l’objectiu d’informar-los i donar-los consells sobre com millorar el seu reciclatge.

Aquest tipus d’accions asseguren alts nivells de cobertura i de notorietat, ja que s’apel·la al ciutadà en el moment clau de l’acció del reciclatge: davant del contenidor. Al mateix temps ajuda a eliminar de l’imaginari col·lectiu creences equivocades sobre el destí dels residus, quins impostos cobreixen aquest servei, explicant que la taxa de residus només cobreix el 40% del cost total del servei, els diversos punts de recollida disponibles, inclosa la deixalleria, o el servei de recollida diari de mobles, electrodomèstics i altres voluminosos, completament gratuït.

La campanya ha estat organitzada per l’Ajuntament de Cerdanyola conjuntament amb Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb la participació de les patronals ecoembes i ecovidrio.

Precedents

Aquest tipus de campanya té diversos antecedents els anys 2013 i 2014 quan es van fer diferents actuacions similars a supermercats i mercats municipals amb informadors per donar consells sobre la recollida selectiva. En aquell cas es va aconseguir arribar aproximadament el 10% de la població de la nostra ciutat.

La brossa que genera Cerdanyola del Vallès

L’any 2015 Cerdanyola del Vallès va generar 24.006 tones de residus que suposa uns 1,15kg de brossa per habitant cada dia. Aquesta quantitat està per sota de la mitjana de Catalunya (1,33 kg/habitant i dia el 2014) i de la resta de l’AMB (1,19 kg/habitant i dia el 2015). D’aquestes 24.006 tones generades, més del 60% no es van reciclar. Només es van recuperar 3.960 tones de fracció orgànica, un 16,5%, quan es calcula que els residus orgànics arriben al 40% del total. Tampoc en vidre (921 tones recollides, un 3,8% del total dels residus) ni el cartró/paper (1.330 tones recollides, un 5,5% del total dels residus) s’aconsegueixen quantitats importants de reciclatge. El cost de tractar la fracció restant és molt superior al de reciclar per separat els residus, sobretot quan poden tenir un valor important com a matèries primeres com el vidre o el paper. Aquest sobrecost acaba repercutint sobre els contribuents amb la taxa de residus que serveix per finançar part d’aquesta despesa.

Comparteix: