Els abocadors tornen a ser el debat central del “plenillo”

La Plataforma Stop Centre Direccional va tornar a participar en el plenillo per demanar actuacions i responsabilitats pels atacs mediambientals que estan generant els abocadors tòxics descontrolats de Cerdanyola.

La Plataforma Stop Centre Direccional va intervenir en l’audiència pública del mes de març (plenillo) per demanar actuacions al govern i responsabilitats pels atacs mediambientals generats per la fuita de gasos i lixiviats dels abocadors de l’Elena i Can Planas, tots dos tòxics i descontrolats.

Vuit mesos després, les 257 instàncies continuen sense resposta

La primera intervenció va demanar al govern que respongués les 257 instàncies que la ciutadania va entregar-li el passat mes de juliol. 257 instàncies individualitzades on es demanava l’aturada del Projecte del Centre Direccional fins a solucionar la problemàtica dels abocadors tòxics, alhora que es demanava que aquest sigui el debat central del ple de setembre de 2015. Cap de les dues peticions es va realitzar: el Centre Direccional continua endavant sense que s’hagi fet cap debat central sobre el projecte. Però el més greu de tot és que l’Ajuntament ha superat els vuit mesos sense resposta.

Segons la llei 7/2006 del 18 de juliol,

« c) La autoridad pública competente para resolver facilitará la información ambiental solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla, teniendo en cuenta el calendario especificado por el solicitante, lo antes posible y, a más tardar, en los plazos que se indican a continuación:
1.º En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla, con carácter general.
2.º En el plazo de dos meses desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla, si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta imposible cumplir el plazo antes indicado. En este supuesto deberá informarse al solicitante, en el plazo máximo de un mes, de toda ampliación de aquél, así como de las razones que lo justifican.
En el caso de comunicar una negativa a facilitar la información, la notificación será por escrito o electrónicamente, si la solicitud se ha hecho por escrito o si su autor así lo solicita. La notificación también informará sobre el procedimiento de recurso previsto de conformidad con el artículo 20.»

Les actes del Consorci continuen sent secretes

La Plataforma també va demanar la publicació de les actes del Consorci Urbanístic del Centre Direccional, ja que «allà és decideixen coses que afecten la ciutadania de Cerdanyola». En aquesta demanda, Iñigo Enterria i Ivan González, dos consellers que el plenari té al Consorci del Centre Direccional, es van mostrar favorables a la seva publicació, però aquesta decisió s’ha de prendre al Consell del Consorci.

El nyap de l’Elena

Stop Direccional va recordar que la situació actual de l’Elena ja va ser denunciada per dos ciutadans de Cerdanyola que van alertar que les teles d’aïllament de vas per evitar la fugida de gasos i lixiviats estaven en molt mal estat. Ara 7 anys després, aquell nyap té les seves conseqüències: fuites de gasos i lixiviats descontrolats.

Segons Carles Escolà, la situació de l’Abocador Elena era coneguda «però no teníem fins ara el suport tècnic», referint-se a l’informe realitzat per l’AMB que alerta que l’abocador té pous amb fuites de gas metà que arriben als 400 litres. Segons el govern, en conèixer la notícia es va procedir a precintar el perímetre de l’abocador – amb una petita cinta – perquè no puguin accedir-hi persones i «minimitzar els riscos». També sobre l’Elena el Govern va dir que no confiava en la solució que tenia sobre la taula i volia replantejar-la per trobar una «solució definitiva» que prioritzi la salut de les persones per sobre dels interessos urbanístics.

Lixiviats descontrolats sense responsables

Stop Direccional va tornar a preguntar per la més que probable connexió de lixiviats al clavegueram que va de l’Autònoma fins a la depuradora de Montcada. Segons el grup, els lixiviats de Can Planas porten, des de 2004, connectats il·legalment a la xarxa de clavegueram de la UAB. Aquesta xarxa es connecta amb la depuradora de Montcada. En 2011 l’AMB va instal·lar dos dipòsits de 1.500 litres cadascun, amb l’objectiu de “fer veure” que uns camions cisterna portaven els lixiviats a la planta de tractament de lixiviats perillosos, una mesura dubtosa, ja que, segons es pot comprovar sobre el terreny, existeix un bypass que connecta una canonada als dipòsits i altra a la xarxa de clavegueram de l’Autònoma. Aquests residus es buiden un o dos cops a la setmana, una xifra que, segons el grup, i seguint dades dels tècnics, és totalment insuficient, ja que el dipòsit s’omple en períodes que oscil·len entre 6 i 50 hores. És per aquest motiu que sospiten que continuen les connexions al clavegueram que ja van descobrir el 2011, al mateix temps que demanen al govern que depurin responsabilitats per aquesta agressió mediambiental.

Davant d’aquesta pregunta, Ivan González (Compromís) es va comprometre a demanar per escrit a l’AMB la inexistència d’aquestes connexions i, un cop es tingui el document, comprovar si és cert. Ivan també es va mostrar favorable a depurar responsabilitats.

Legalitat del PDU del Centre Direccional

Finalment, Stop Direccional va preguntar sobre la situació legal actual del Planejament Urbanístic del Centre Direccional, ja que els anteriors van ser anul·lats en via judicial, amb sentències ja firmes, i l’actual continua repetint les causes que fan que els anteriors siguin il·legals. A més a més, l’actual té un problema afegit: l’Abocador Elena.

Ivan González va respondre que el seu grup té un desacord polític de fons amb l’actual PDU i que de moment «s’ha de veure que passa un cop es desestimi el recurs que han presentat». A Compromís li agradaria canviar de fons el PDU des del punt de vista polític, i des del punt de vista legal «s’hauria de revisar, com a mínim».

Per finalitzar, també es va preguntar pel deute públic de 90 milions que té el Centre Direccional. Fins avui només s’han pagat interessos, i ara, en l’avantprojecte dels pressupostos, s’han tornat a refinançar, fet pel qual un ciutadà va demanar la quantitat d’interessos que s’han pagat des de la seva creació fins avui. Carles Escolà es va comprometre a buscar aquesta dada i a donar-la a conèixer.

Comparteix: