En marxa la quarta edició del programa Joves per l’Ocupació

S’inicia el procés de selecció dels participants al nou projecte “Joves per l’ocupació”, destinat al col·lectiu de joves amb edats compreses entre els 16 i els 25 anys i menors de 30 en cas de persones amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%. L’objectiu d’aquesta acció és preparar per al mercat laboral a 18 joves aturats de la ciutat.

joves_ocupacio_2016L’especialitat que es realitzarà a Cerdanyola del Vallès serà la d’Auxiliar Administratiu amb atenció al client amb un total de 300 hores, en les quals destaquen l’anglès en el procés comercial i d’atenció al client i les pràctiques en empresa, per tal de donar resposta a les demandes de l’actual mercat de treball.

Requisits per a participar-hi

En aquesta edició els/les candidats/es interessats/des en participar en el procés de selecció han de tenir els següents requisits:
Ser persones joves aturades inscrites a l’OTG com a demandants d’ocupació; entre 16 i 25 anys i menors de 30 en cas de persones amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%; que no disposin del graduat d’ESO i altres que, malgrat l’hagin obtingut no han continuat amb els estudis post obligatoris abandonant el sistema educatiu.

Igual que el darrer any en el moment d’incorporar-se al programa, les persones joves hauran d’e star inscrites en el Registre de Garantia Juvenil. La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per tal de reduir l’atur juvenil.

Les persones interessades en participar en aquest projecte poden posar-se en contacte amb el Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica a través del telèfon de contacte 935 947 050.

Joves per l’Ocupació

Joves per l’Ocupació és un programa innovador de suport a l’experiència pràctica orientat a la formació i la inserció laboral de joves amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat i facilitar una experiència laboral en empreses.

Com a les edicions anteriors el programa combina accions d’orientació professional, tutorització i seguiment individualitzat, de formació professionalitzadora i d’adquisició d’experiència professional en empreses amb possibilitat d’incentius per a les empreses en la contractació dels joves participants al programa.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’o cupació, regulat per l’Ordre EMO/251/2014 modificada per l’Ordre EMO/254/2015.

Comparteix: